Bądźmy ostrożni! Wirus coraz bardziej groźny!

Na terenie gminy Komorniki 69 osób pozostaje w izolacji. Na kwarantannie znajduje się 131 osób, pod 72 adresami. 17 osób loguje się w aplikacji. Sytuacja robi się coraz bardziej poważna. Władze gminy apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń, w interesie własnym i innych osób.

Przypadki zakażeń występują wśród personelu placówek oświatowych (np. w publicznym przedszkolu Raz Dwa Trzy). Urząd Gminy pracuje w systemie zmianowym. Połowa pracowników – zdalnie. W tej sytuacji trudno będzie załatwiać urzędowe sprawy w terminach. Od poniedziałku obsługa klientów ograniczona zostanie maksymalnie. Przyjmie ich tylko Wydział Spraw Obywatelskich, najlepiej po umówieniu się telefonicznym: 61 8100 646 (649). Najlepiej i najbezpieczniej korzystać z platformy ePuap, poczty mailowej lub tradycyjnej. Dostępna jest też skrzynka przy wejściu od strony ul. Stawnej.

 Seniorzy nie powinni opuszczać domów, jeżeli nie ma pilnej potrzeby. Podobnie jak wiosną, Ochotnicza Straż Pożarna z Plewisk pomoże im w robieniu zakupów lub załatwianiu innych życiowych spraw.  

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034