Dzieci dzieciom – sercem z Ukrainą

Pod takim hasłem w Domu Kultury „Koźlak” w Chomęcicach odbył się koncert charytatywny, zainicjowany i zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe „Słoneczko” w Rosnówku pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach. Organizatorzy koncertu mieli na celu zaangażowanie środowiska lokalnego w chęć niesienia pomocy oraz stworzenie okazji do współdziałania.

Dla nas, jako organizatorów, był to także doskonały sposób do spotkania się z mieszkańcami naszej gminy. Przysłowiowym „biletem wstępu” były artykuły papiernicze oraz gry i przybory sportowe. Kierując się cytatem „Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”, pragnęliśmy podzielić się tym, co mamy najcenniejsze: czyste, niewinne serca wrażliwe na krzywdę innych.

W naszym odczuciu mieliśmy wiele – siłę naszego głosu, płynącą prosto z dziecięcych serc. Liczyliśmy na to, że mieszkańcy okolicznych wsi oraz przebywające na naszym terenie rodziny ukraińskie zechcą nas wysłuchać. Nie zawiedliśmy się. WDK „Koźlak” „pękał w szwach” . Byliśmy zaszczyceni, mogąc gościć wójta gminy Komorniki pana Jana Brodę oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury pana Damiana Konieczek, a także wielu zainteresowanych naszym zaproszeniem mieszkańców.

Każdy ma coś, co może dać innym. Nasze dzieci dały z siebie całe serce, olbrzymi gest miłości i troski o drugiego człowieka. Oprócz ukochanych przedszkolnych hitów, nasi podopieczni wykonali w języku ukraińskim: hymn Ukrainy, dziecięce wiersze: „Pro Ukrainu” (aut. Natalai Zariczna), „Lubit Ukrainu”  (Sosyura Volodymyr) oraz „Wsi dity kwity”. Nasz występ zwieńczyła piękna pieśń autorstwa Wielkopolanina Karola Kusa, nawołująca do przyjaźni, empatii  i niesienia pomocy „Podaj rękę Ukrainie”, która w 2014 roku stała się nieformalnym hymnem Majdanu oraz symbolem solidarności Polski z Ukrainą.

Z racji bliskości daty 26 maja, nie mogło również zabraknąć życzeń dla wszystkich mam, polskich i ukraińskich. Nasze przedszkolaki o swoich dzielnych, pełnych ciepła, troski i miłości mamach w słowach uznania za to, że są z nami każdego dnia, śpiewały wzruszające, chwytające za serce piosenki.

Mówi się, że „człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek pomagał człowiekowi”. Finał koncertu przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Liczba przyniesionych darów nas zaskoczyła. Wszystkie z nich zostały przekazane do OPS-u w Komornikach i dalej rozdysponowane według potrzeb do poszczególnych świetlic na terenie gminy, z których wspólnie będą korzystały dzieci z Ukrainy i Polski. Wierzymy, że czas spędzony na wspólnej zabawie, aktywności plastycznej pomoże zaadaptować się i odnaleźć w nowej sytuacji, a także nawiązać przyjaźnie polsko-ukraińskie między dziećmi.  Serdecznie  dziękujemy za pomoc w realizacji koncertu od strony technicznej pani Dorocie Trocha.

Koncert nie był jedyną inicjatywą podejmowaną przez nas w celu niesienia otuchy i wsparcia narodowi ukraińskiemu. Byliśmy także organizatorem Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Laurka dla Bohaterów Ukrainy”, którego idée fixe było wzmocnienie idei pokoju, a także nawiązanie współpracy między przedszkolami. Wykonane przez dzieci i ich rodziców laurki zostały przekazane do pana naczelnika OSP w Plewiskach Roberta Kurasza, skąd z innymi darami zostały dostarczone do naszej partnerskiej gminy Winnica.

Uczymy dzieci od najmłodszych lat, że warto pomagać, bo dobro, które dziś niesiemy na dłoni, kiedyś do nas wróci.

Mirella Salamon-Tyma

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034