Dzieje miejscowości z gminy Komorniki

Wiosną 2022 roku, na podstawie skromnej inicjatywy kilku mieszkańców Plewisk, powstał pomysł spisania historii miejscowości wchodzących w skład gminy Komorniki.

Władze gminy poparły ten projekt, deklarując sfinansowanie nakładów z nim związanych, jednocześnie zwracając uwagę na to, że koresponduje on doskonale ze sformułowaną jeszcze przed drugą wojną światową koncepcją nazwania obszaru funkcjonującego wokół Komornik – Ziemią Komornicką. Autorem tej idei był Stanisław Nowak, wielce zasłużony nauczyciel komornickiej szkoły podstawowej. Choć formalnie nigdy wcześniej takiej nazwy nie używano, to jednak uzasadnieniem posługiwania się nią może być fakt wielowiekowego ścisłego powiązania dziejów kilku wsi wokół Komornik, stanowiących razem dobra poznańskich biskupów, które nadali im piastowscy królowie i książęta.

Pierwszym efektem podjętych działań jest oddanie do druku wiosną 2024 r. książki napisanej przez historyka, dr. Michała Hirscha pt. „Plewiska – osiem wieków podpoznańskiej wsi”.

 W połowie 2023 roku doszło do nawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy gminą Komorniki a Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Główny redaktor Towarzystwa, prof. UAM, dr hab. Jakub Kępiński (mieszkaniec Szreniawy) zgłosił zamiar wydania przez PTPN wszystkich pozycji książkowych poświęconych historii miejscowości wchodzących w skład komornickiej gminy. Profesor Kępiński utworzył Komitet Redakcyjny całej serii wydawniczej pod nazwą „Z dziejów gminy Komorniki”, w składzie: prof. Jakub Kępiński, dr Michał Hirsch, dr Wojciech Mielewczyk, dr Franciszek Kulpa. Komitet ma zamiar podjąć szeroką współpracę z osobami, które będą skłonne wspomagać prace związane z gromadzeniem zasobu źródeł w postaci: fotografii, spisanych wspomnień, map, opisów, rysunków, planów terenowych, wywiadów ze starszymi mieszkańcami, itp. Kolejne tomy, przewidziane do realizacji mają dotyczyć: Szreniawy, Rosnowa, Rosnówka, Wir wraz z Łęczycą, Chomęcic oraz Komornik i Głuchowa.

 W dniu 15 kwietnia w Szreniawie odbyło się zebranie, zwołane przez pana sołtysa Władysława Kwaśniewskiego i panią Izabelę Frąckowiak, kierującą „Świetlicą” – mające na celu poinformowanie mieszkańców o przygotowaniach do napisania historii tej miejscowości (na zdjęciu). Udział wzięło ponad 20 osób, które postanowiły zaangażować się w zbieranie materiałów mogących znaleźć się w tomie poświęconym ich wsi. W najbliższym czasie postaramy się zorganizować kolejne spotkania z mieszkańcami innych spośród wymienionych powyżej miejscowości oraz nauczycielami historii i młodzieżą z sześciu szkół podstawowych działających na terenie gminy. W ten sposób zamierzamy nawiązać kontakt z wszystkimi osobami mającymi zamiar podjąć współpracę z naszym zespołem autorów, przygotowujących sygnalizowany cykl publikacji popularno-naukowych.

 Sądzimy, że planowane spotkania staną się zaczynem do powstania Klubu Miłośników Historii Ziemi Komornickiej, afiliowanego przy Urzędzie Gminy Komorniki. Klub będzie posiadał dostęp do specjalnej strony internetowej, stanowiącej swoiste forum dla zamieszczania informacji, uwag oraz różnych tekstów, wypowiedzi i dyskusji. Szersze rozwinięcie koncepcji funkcjonowania Klubu MHZK wspieranej przez Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie oraz władze gminy Komorniki będzie zamieszczane sukcesywnie w elektronicznych i papierowych wydaniach „Nowin Komornickich” redagowanych przez dr. Józefa Djaczenko.

 Zapraszamy do współpracy.                                           

 J. Kępiński, M. Hirsch, W. Mielewczyk, F. Kulpa

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034