Gmina Komorniki ma budżet na 2021 rok

Dochody gminy w 2021 roku wyniosą 221.497.766,57 zł. Wydatki zostały określone na 224.774.166,57 zł. Deficyt w wysokości 3.276.400,00 zł zostanie sfinansowany pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sprzedażą papierów wartościowych.

To był najważniejszy punkt ostatniej w roku, zdalnej sesji Rady Gminy. Zaczęła się od uczczenia chwilą ciszy pamięci zmarłego wójta gminy Dopiewo Adriana Napierały. Przewodniczący Marian Adamski przypomniał o zmianach w regulaminie ograniczających długość wypowiedzi i częstotliwość zabierania głosu.

Podczas omawiania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 Marek Kubiak wnioskował o odłożenie budowy ulicy Towarowej, ważnej dla połączenia Komornik z Plewiskami. Twierdził, że jeśli ulica ta powstanie przed budową ulicy Daimlera, na tej drugiej powstanie wielki zator. Wójt przekonywał, że odłożenie inwestycji nie jest celowe ze względu na sytuację na ul. Szkolnej, blokowanej teraz przez TIR-y. Są też zależności formalne, związane z finansowaniem inwestycji będącej w tracie projektowania.

Radny poprawkę wycofał, ale wywiązała się dyskusja na temat programu budowy dróg. Radni dowiedzieli się, że zespół pracujący nad dokumentem nie mógł się spotykać z powodu epidemii, ale jego działalność zostanie wkrótce wznowiona. Dyskusję wzbudziła też sprawa budowy sali sportowej w Chomęcicach. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie. W tym roku ubiegała się o rządowe pieniądze dla niej i dla sali w Wirach, ale rząd to odrzucił.

Ten sam radny miał mnóstwo pytań do budżetu na przyszły rok. Stawiał je, a Małgorzata Pinczak, skarbnik gminy, udzielała odpowiedzi. W pewnym momencie przewodniczący Marian Adamski wyraził zdziwienie takim trybem procedowania, przypominającym egzaminowanie pani skarbnik. Przypomniał, że budżet był omawiany podczas komisji, każdy miał szansę wyjaśnić wątpliwości. Radny zapewnił, że to nie żaden egzamin, tego samego zdania była pani skarbnik, gotowa udzielić wszystkich odpowiedzi.

Radny złożył formalny wniosek budżetowy. Proponował uszczuplić wydatki na promocję za pośrednictwem Swarzędzkiej Telewizji Kablowej o 50 tys. zł, a także zmniejszyć finansowanie Centrum Tradycji i Kultury o 450 tys. zł, a zaoszczędzone pół miliona zł przeznaczyć na budowę ulicy Tulipanowej w Komornikach. Większość radnych nie poparła tego pomysłu.

Radni zgodzili się za to na pomoc finansową dla miasta Poznania w związku z tym, że 62 tutejszych dzieci uczęszcza do poznańskich szkół, podstawowych i artystycznej. Gmina zapłaci za to prawie 290 tys. zł. Wspomoże też powiat w utrzymaniu poradni psychologicznej w Puszczykowie.

Trzeba zmienić harmonogram opracowywania i przyjmowania strategii rozwoju gminy do 2030 roku. Prace nad nią trwają od marca. Jak wyjaśniła Olga Karłowska, sekretarz gminy, nowe przepisy wymusiły stworzenie nowych dokumentów, dodatkowe analizy i konsultacje, plany funkcjonalne i finansowe. Konieczna jest współpraca z samorządem wojewódzkim. Radny Kubiak zaproponował konsultacje także z powiatem.

Wójt Jan Broda stwierdził, że przepisy tego nie przewidują, lecz gmina może o opinię wystąpić. Powiat jednak nie będzie miał obowiązku odpowiedzieć. Gmina zapyta przy tej okazji o możliwość budowy przez starostwo liceum i zobowiąże się tę ewentualną inwestycję dofinansować.

Zmieniło się orzecznictwo sądów administracyjnych. Do końca roku gmina musi, w związku z tym, uchwalić nowe statuty sołectw. Konsultacje zakończyły się, nie było żadnej zgłoszonej propozycji. Marek Kubiak poinformował, że zgłosił się do niego pan Marian Kujawa twierdzący, że opinię złożył. Jednak do Urzędu Gminy, jak zapewniła pani sekretarz, nic nie wpłynęło, a termin minął. W tej sytuacji radny domagał się ogłoszenia przerwy, by mógł z mieszkańcem wejść w kontakt, zgłosić uwagi w jego imieniu. Zgody na to nie uzyskał.

Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, należące do komornickiego PUK-u, znajdują się w części na terenie sąsiedniego Lubonia. Przedsiębiorstwo sprzedaje niektórym mieszkańcom tego miasta wodę i odprowadza ich ścieki. Konieczne jest formalne porozumienie w tej sprawie. Radni wyrazili na to zgodę. Także na współpracę z Luboniem i Stęszewem przy wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji. Ma to znaczenie dla gospodarki wodnej, ściekowej, by infrastruktura prowadzona była racjonalnie, czyli tam, gdzie mieszkają ludzie, a nie na podstawie granic gmin, przebiegających niekiedy środkiem nieruchomości lub przez tereny niezabudowane.

Powstanie plan zagospodarowania dla obszaru o powierzchni 0,12 ha w Wirach, w rejonie ulicy Nowej i Podgórnej. Wnioskowali o to właściciele dwóch działek, którzy chcą, by powierzchnia każdej wynosiła minimum 600 metrów kwadratowych, a nie jak dotychczas 800.

Gmina zaciągnęła pożyczkę od WFOŚiGW na budowę fotowoltaiki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach. Po spłaceniu 75 procent należności i uzyskaniu efektu ekologicznego gmina wystąpiła o umorzenie pozostałej kwoty, czyli ponad 222 tys. zł. Wydana ona zostanie na sfinansowanie gruntowego wymiennika ciepła dla Centrum Tradycji i Kultury.

Radni, po długiej dyskusji, uchwalili plan zagospodarowania dla terenu w Głuchowie przy ul. Komornickiej. Firma prowadzi tam działalność polegającą na przerabianiu elementów gumowych, traktowanych jako odpad. Zmieniły się przepisy, na podstawie starego planu nie wolno tam odpadów magazynować. Wystąpiono więc o zmianę dokumentu. Poza tym część terenu rezerwowana jest pod przepompownię ścieków, co jest nieaktualne, bo urządzenie powstało już w innym miejscu.

Klaudiusz Lipiński miał wątpliwości, czy za jakiś czas sytuacja się nie zmieni i rzeczywiście nie będą składowane odpady. – Trzeba chronić mieszkańców – mówił. Wójt Jan Broda zapewnił, że na firmę nie było nigdy żadnych skarg, trzeba jej pójść na rękę. Marek Kubiak zwrócił uwagę, że na zarezerwowanym terenie stoi budynek, który prawdopodobnie jest samowolą budowlaną, a radni uchwalając plan, mogą ją usankcjonować. Dowiedział się, że budynek stanął całkowicie legalnie, na podstawie ówczesnych przepisów.

Jeszcze dłużej trwała dyskusja na temat planu dla terenu przy ul Zielarskiej i Szczypiorkowej w Plewiskach, gdzie ma powstać kościół. Plan zakłada zwiększenie dopuszczalnej zabudowy, określonej dotychczas na 16 metrów. Projekt świątyni zakłada wieżę 26-metrową zwieńczoną krzyżem. Długo trwały konsultacje społeczne, na spotkaniu w „Remizie” zdecydowana większość obecnych poparła kościół z wysoką wieżą. Klaudiusz Lipiński wciąż jednak dociekał, czy na wieży nie będą zamontowane urządzenia techniczne. Ostatecznie plan został przez radnych zaakceptowany.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034