Gmina w oku kamery

Trwa budowa gminnego systemu monitoringu. Co rok, za pieniądze przeznaczone przez radnych, system ten jest rozszerzony. Aktualnie w jego zasięgu znajdują się osiedla Zielarskie, Soplicowo, Parkowe. Przyłączane są kolejne sektory.

Wójt gminy powołał zespół, którego zadaniem było opracowanie koncepcji tego zapewniającego mieszkańcom bezpieczeństwo systemu. Na początek kamery zainstalowane zostały w Łęczycy i Wirach, przyszła kolej na Komorniki, potem na pozostałe miejscowości. Decyzja o lokalizacji kamer i jej liczbie w danym rejonie podjęta została po analizie statystyki zdarzeń.

Do tej pory operatorem systemu była policja. Przekazała go Straży Gminnej, w jej nowej siedzibie przy ul. Młyńskiej znajduje się centrum z monitorami. Niektóre z zainstalowanych kamer są obrotowe, można je kierować w dowolną stronę, uzyskiwać zbliżenia w doskonałej rozdzielczości.

Policja preferowała ustawienie kamer głównie na trasach wylotowych, by namierzać złodziei pojazdów. Straż Gminna ma inne preferencje – zależy jej na potwierdzaniu zgłaszanych zdarzeń, takich jak podrzucanie śmieci i inne „przestępstwa” porządkowe. Obserwowane są wałęsające się psy, incydenty chuligańskie, w tym spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, dewastacja placów zabaw. W przyszłości w kamery obejmą kąpielisko w Chomęcicach.

System dokonuje całodobowych zapisów. Strażnicy mają podgląd wybranych miejsc, mogą zgrywać to, na czym zależy policji prowadzącej postępowania, współpraca z nią zostaje bowiem zachowana. Serwer jest pojemny, możliwa jest rejestracja nagrań w trybie miesięcznym.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034