Leczą ubogich, samotnych, niepełnosprawnych

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dąbrowie działa od sierpnia 2020 roku. Lokal został w pełni wyposażony i przystosowany do potrzeb pacjentów z różnymi schorzeniami. Dostępny jest dla każdej osoby z 9 gmin powiatu poznańskiego, w tym Komornik, która zgłasza dobrowolnie chęć udziału oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dotkniętą niepełnosprawnością.

Od początku działalności do DDOM-u zostało przyjętych 20 osób, w tym 8 mężczyzn i 12 kobiet. Są to osoby pochodzące z terenów wiejskich. Wśród nich 10 posiada stopień niepełnosprawności, 13 osób jest powyżej 65 roku życia. Wszyscy zostali objęci pomocą pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną, logopedyczną, dietetyczną i terapii zajęciowej. Placówka cały czas prowadzi nabór uczestników. Pacjenci DDOM mają zagwarantowany codzienny transport z miejsca zamieszkania do placówki i z powrotem. Na miejscu otrzymują śniadanie i obiad z napojami i owocami.

Do dyspozycji jest sala rehabilitacyjna obsługiwana przez dwie fizjoterapeutki, nowoczesny sprzęt. Pacjenci mają zapewniony komfort zabiegów, możliwość sprawnego dojścia do siebie po przebytej chorobie. Do dyspozycji jest w pełni wyposażony gabinet zabiegowy i całodniowa opiekę pielęgniarska.

Prowadzi się tu terapię zajęciową mającą na celu poprawienie kondycji pamięciowej, manualnej, czuciowej osobom po udarach lub wylewach. Stosowane są metody zajęć pobudzające kreatywność i odnajdywanie na nowo pasji. Zakupione laptopy dają możliwość ciągłego kształcenia się. Jest również dobrze wyposażona kuchnia pozwalająca rozwijać zdolności kulinarne. Jest też kącik wypoczynkowy z telewizorem i bogato zaopatrzoną biblioteczką.

Podopieczni DDOM-u w Dąbrowie mają zagwarantowaną opiekę specjalistów w przychodni Centermed Poznań Sp. z o.o. z gwarancją dostępu do badań specjalistycznych, takich jak RTG, Holter czy USG. Badania laboratoryjne i EKG wykonywane są na miejscu. Do dyspozycji pacjentów jest też dwóch opiekunów medycznych, których zadaniem jest wszelka pomoc w codziennych czynnościach i zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie pobytu. Wszyscy zachowują reżimy sanitarne dające gwarancję bezpieczeństwa. Atmosfera wśród podopiecznych i personelu powoduje, że pacjenci czują się tu jak w domu.

Adres DDOM: ul. Innowatorów 8 Dąbrowa 62-070

Kontakt do kierownika DDOM: 798-852-835

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034