Piotr Wiśniewski zaprasza na sesję

W czwartek odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Komorniki. Z powodu epidemii obrady odbędą się zdalnie. Jednak każdy zainteresowany może śledzić ich przebieg w internecie. Tematy, którymi zajmą się radni, omawia Piotr Wiśniewski, wiceprzewodniczący Rady Gminy:

– Tradycją się stało, że na początku naszego spotkania pan wójt przedstawia stan zagrożenia epidemią koronawirusa. Sytuacja, jak wiemy, jest dynamiczna, każdy dzień przynosi nowe informacje.

Inna tradycja to zmiana naszej uchwały budżetowej, to też odbywa się podczas prawie każdej sesji. Tym razem chodzi o korektę kosmetyczną, o zmniejszenie naszych dochodów i wydatków o 52 tysiące zł. Konsekwencją tej uchwały będzie też zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radni mają w uchwale upoważnić do tego pana wójta. Pozyskana suma zostanie przeznaczona na modernizację ogrzewania w budynku komunalnym w Plewiskach na ulicy Zielarskiej 17. Pożyczka w części zostanie umorzona, w wysokości zależnej od efektu ekologicznego.

Kolejna decyzja radnych ma dotyczyć niewyodrębniania w budżecie na 2022 rok funduszu sołeckiego. Inwestycje podejmowane w poszczególnych sołectwach są realizowane przeważnie przez gminę. Proporcje w inwestycjach gminnych i sołeckich są na tyle drastyczne, że nie byłoby sensu wydzielać osobnego budżetu i potem go korygować o działania finansowane bezpośrednio przez gminę. Rozwiązanie to akceptują sołtysi i rady sołeckie.

Rada Gminy ma ustalić obwody szkół podstawowych, wprowadzić nowe ich granice. Tym razem uchwała odnosi się do Plewisk. Trzeba ją podjąć przed marcem, gdy zaczną się nabory do szkół, dni otwarte. Przed rekrutacją, na wniosek Wydziału Oświaty, radni chcą ustalić zmienione granice obwodów. W Plewiskach trzeba odciążyć Szkołę Podstawową nr 1, do której już uczęszcza 847 osób, i przekierować uczniów pierwszych klas, czyli zaczynających naukę, do Szkoły Podstawowej nr 2. „Dwójka” zostanie rozbudowana, trzeba więc doprowadzić do zrównoważonego obłożenia obu placówek.

Trzy plany dotyczą zagospodarowania przestrzennego. Plan dla ulicy Komornickiej w Komornikach został wywołany na wniosek właściciela nieruchomości. Omawialiśmy to na styczniowej sesji. Właściciel miał doprecyzować swoje oczekiwania. Nie było jednak z jego strony stosownego wniosku, więc radni z Komisji Polityki Przestrzennej wyrazili o uchwale negatywną opinię. Mieszkaniec przemyślał jednak sprawę, złożył wniosek, w którym zgadza się na sugestie proponowane przez komisję. To otwiera drogę do rozpoczęcia prac planistycznych.

Plan dla ulicy Zespołowej w Wirach tak ma się zmienić, by można było ulokować nad rzeką Wirynką obiekty służące rekreacji na wolnym powietrzu. Poprzedni plan takiej ewentualności nie dopuszczał, nie można było realizować pomysłu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego. Na wniosek radnych z Wir, Magdaleny Mroskowiak i Mariana Adamskiego, nastąpi zmiana dokumentu.

W planie dla wsi Rosnowo trzeba wyznaczyć teren dla lokalizacji zbiornika retencyjnego i zieleni krajobrazowej. Jest to najniżej położony punkt w gminie, zlewnia naturalna. Trzeba mieć w przyszłości na uwadze budowę zbiornika chroniącego przed zalaniem centrum Komornik i inne okolice, przed przeciążeniem Wirynki jako głównego kolektora odpływowego wód deszczowych.

Inna uchwała ma pozwolić na obsługę przez gminny system wodny i kanalizacyjny działek położonych za granicą gminy, w Trzebawiu. Jest to już teren gminy Stęszew.

Radni często nadają ulicom nazwy. Tak będzie i tym razem. Jeśli propozycje nie wzbudzają kontrowersji i wpływają wnioski rad sołeckich, a komisja niczego nie kwestionuje, samorząd bez wahania wnioski te akceptuje.

Przedłużony zostanie program finansowania przez gminę wymiany w budynkach mieszkalnych pieców węglowych i na paliwo stałe, na nowoczesne, niezanieczyszczające atmosfery. Wnioski o dofinansowanie, po przegłosowaniu tej uchwały, będzie można składać od początku kwietnia.

Przedsiębiorcy z gminy Komorniki, posiadający koncesje na sprzedaż alkoholu na miejscu, zwolnieni zostaną ze związanych z tym opłat. Na spotkaniu prezydium Rady Gminy z panem wójtem zastanawialiśmy się, jakie rozwiązanie wypracować, by było najkorzystniejsze dla przedsiębiorców i zgodne z przepisami. W 2020 roku, w wyniku epidemii, takie podmioty nie miały możliwości funkcjonowania, choć ponosiły koszty. Prawo nie zezwalało jednak na zwolnienia z opłat za tamten rok. Dlatego proponujemy umorzenie całości opłat za rok 2021, co pozwoli zrekompensować straty.

Tożsamy projekt uchwały zgłosił 4 lutego klub radnych „Głos Mieszkańców”. Po wprowadzeniu poprawek dokument ten zostanie poddany podczas sesji pod głosowanie.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034