Skorzystaj z porady!

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz ich wychowanie jest wyzwaniem, które stoi zarówno przed ich rodzicami jak i instytucjami, które się nimi zajmują na co dzień.

Wielokrotnie proces ten budzi w nas-dorosłych wiele wątpliwości i pytań, które stawiamy sobie, szczególnie wtedy, gdy widzimy, że mimo naszych dobrych intencji, nie wszystko przebiega po naszej myśli. W trosce o każde dziecko myślimy jak  możemy wspierać jego prawidłowy rozwój.

W doskonaleniu warunków kształcenia dzieci i młodzieży, w przełamywaniu stereotypów związanych z wychowaniem i edukacją, w upowszechnianiu wiedzy o potrzebach  i możliwościach dzieci, bardzo dużą rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie chce być postrzegana w środowisku jako miejsce, w którym udziela się wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom współuczestniczącym w procesie ich kształcenia i wychowywania.

Okres pandemii i wynikające z niego obostrzenia mogą wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie emocjonalne oraz edukacyjne dzieci i uczniów. Taka sytuacja dostarcza zmartwień ich rodzicom,  opiekunom i nauczycielom.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku  służy Państwu szeroko rozumianą pomocą (nie tylko w okresie pandemii).

Oferujemy:

 • Konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz telefoniczne
 • Wsparcie psychologa w różnego rodzaju kryzysach
 • Terapię psychologiczną
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię logopedyczną
 • Diagnozę i terapię dzieci i uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Diagnozę małych dzieci
 • Diagnozę problemów szkolnych i emocjonalnych
 • Diagnozę integracji sensorycznej
 • Porady zawodoznawcze (indywidualnie i grupowe na terenie szkoły)
 • Superwizje koleżeńskie dla pedagogów, dyrektorów i nauczycieli
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły (tematyka według potrzeby zgłaszanej przez szkołę)
 • Warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze
 • Systematyczne spotkania dla:
 • pedagogów i psychologów szkół z rejonu działania Poradni
 • terapeutów pedagogicznych szkół z rejonu działania Poradni
 • logopedów szkół i przedszkoli z rejonu działania Poradni
 • doradców zawodowych ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni
 • nauczycieli przedszkoli z rejonu działania Poradni
 • Możliwość obserwacji dziecka w środowisku przedszkolnym oraz w środowisku szkolnym
 • Możliwość przeprowadzania diagnoz w środowisku domowym

Zapraszamy do kontaktu:

62-040 Puszczykowo, ul. Żupańskiego 2; telefon 61 22 45 168   mail: ppppuszczykowo@powiat.poznan.pl

62-035 Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63, telefon  797 523 252 mail: ppppuszczykowo.kornik@powiat.poznan.pl

Korzystając z okazji chcemy bardzo podziękować za dotychczasową współpracę oraz zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie.                 

 Dyrektor i pracownicy PPP w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku

Punkt konsultacyjny w Komornikach

Gmina Komorniki, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puszczykowie uruchamia Punkt Konsultacyjny w Komornikach. Punkt będzie miał charakter stałego dyżuru i będzie zlokalizowany w budynku OPS przy ul. Młyńskiej 15 w Komornikach. Do końca czerwca dyżur będzie odbywał się w każdą środę, w godz. 11.00 do 16.00. Do dyspozycji rodziców/opiekunów
i dzieci będą specjaliści z Poradni – zarówno psycholog i pedagog.

Okres pandemii i wynikające z niego obostrzenia mogą wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie emocjonalne oraz edukacyjne dzieci i uczniów. Taka sytuacja dostarcza zmartwień ich rodzicom,  opiekunom i nauczycielom

Uważamy, że z uwagi na aktualną sytuację panującej pandemii, obostrzeń i nauki zdalnej, najlepiej będzie zacząć od szeroko rozumianego poradnictwa kierowanego do dzieci i ich rodziców. W Punkcie nie będą więc świadczone na razie  diagnozy, lecz konsultacje i porady.

Dyżur będzie miał przerwę w działaniu w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień), by od września wznowić działalność, być może już w większym składzie osobowym, z większą częstotliwością
i zakresem usług. 

Punkt Konsultacyjny będzie otwarty w środy, pierwszy dyżur odbędzie się już 17 marca. Zapraszamy osoby, które potrzebują wsparcia w zakresie rozwoju swoich dzieci lub w obszarze kompetencji wychowawczych.

Oferta dyżuru psychologa i pedagoga w Komornikach:

Porady lub konsultacje dla rodziców dotyczące:

 • rozwoju dziecka
 • zaburzeń rozwojowych
 • trudności edukacyjnych
 • trudności wychowawczych

Porady lub konsultacje dla nauczycieli/ wychowawców/ specjalistów dotyczące:

 • udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 • trudności edukacyjnych lub wychowawczych
 • zwiększenia kompetencji w obszarze radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Mariola Witkowiak

psycholog, psychoprofilaktyk, trener

nauczyciel dyplomowany, pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W praktyce zawodowej posługujący się metodami Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i terapii poznawczo – behawioralnej. 

Kontakt: tel.: 539 679 204; mail: mariola.witkowiak@pppuszczykowo.pl

Monika Jabłońska

pedagog, trener, doradca zawodowy

nauczycielem dyplomowany, z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Treningu Zastępowania Agresji, Integracji Sensorycznej, KIDS SKILLS, terapii poznawczo-behawioralnej oraz warsztatu trenerskiego.

Kontakt: tel.: 539 679 211, mail: monika.jablonska@pppuszczykowo.pl

Wizyty odbywają się tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w reżimie sanitarnym.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034