Przyjazna i fachowa obsługa inwestorów – dzięki unijnym pieniądzom

Inwestorzy, zgłaszający się do Urzędu Gminy Komorniki, będą lepiej obsługiwani dzięki programowi, do którego zgłosił się samorząd. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wojciech Jankowiak i wójt Jan Broda. – Jest to program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zwany POWER. Umożliwia doradztwo i szkolenie pracowników samorządowych – tłumaczy Wojciech Jankowiak.

Urząd Marszałkowski pozyskał na to zadanie 600 tys. zł. Gminy, chcące z programu skorzystać, musiały się do niego zgłosić. W Wielkopolsce było takich 130. – Zakres pomocy ekspertów obejmuje wszystko, co się wiąże z przygotowaniem ofert, postępowaniem z inwestorami, prowadzeniem z nimi rozmów, zachęcaniem ich – informuje wicemarszałek Jankowiak.

Gmina Komorniki nie należy do pomijanych przez inwestorów, ale władze samorządowe liczą, że nie powiedzieli tu oni jeszcze ostatniego słowa. – Tereny inwestycyjne nam się powoli kurczą, jednak ciągle liczymy, że jakieś perełki nam się trafią. Wierzę, że nasi pracownicy zyskają wiedzę, która im się przyda na rynku pracy, podniesie się też standard obsługi klientów. Od dawna w urzędzie bardzo o to dbamy. Chcemy, by inwestorzy byli obsługiwani fachowo i merytorycznie, ale i sympatycznie – mówi wójt Jan Broda.

Gmina Komorniki zamierza udostępnić inwestorom tereny w pobliżu nowej trasy S5, przeznaczone na działalność przemysłową. Mogą tam także, podobnie jak w pobliżu, stanąć magazyny i inne obiekty służące logistyce. Atrakcyjność tych gruntów podnosi bliskość węzła Konarzewo, z bezpośrednim wjazdem na autostradę i trasy ekspresowe. Problemem jest tylko zmiana statusu gruntów z rolniczych na inwestycyjne. Sprawa utknęła w Ministerstwie Rolnictwa.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034