Seniorze, odbierz swoją Komornicką Kartę Seniora

Jeśli masz ukończone 60 lat i mieszkasz na terenie gminy Komorniki, przyjdź po swoją KOMORNICKĄ KARTĘ SENIORA i korzystaj ze zniżek.

Karta Seniora to program pozwalający pomagać osobom starszym. Jest elementem Programu Senioralnego, przyjętego przez Radę Gminy Komorniki w ubiegłym roku. Karta Seniora jest dokumentem na okaziciela, wydawanym przez samorząd. Ułatwia seniorom dostęp do kultury, sportu, rozrywek i innych usług sprzyjających zdrowemu starzeniu się, poprawia bezpieczeństwo i komfort życia.

Pozwala na udzielanie seniorom zniżek do 50 proc. na wydarzenia organizowane przez GOK i GOSiR, Bibliotekę Publiczną.

Mile widziani w programie są partnerzy prywatni, nie tylko z terenu gminy. Tu już limity nie obowiązują, każdy może pomagać tak, jak chce. Powstaje baza firm i usługodawców uczestniczących w programie. Do tej pory swój udział zadeklarowały m.in. takie podmioty, jak: REHA – NOVA, NZOZ I-KAR, CENTRUM CHORÓB SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA, R&S Car-Servis, “CHWIROT” Janusz Chwirot, The Dublin Inn Grill Bar & Coffee, Produkcja i Rozlewnia Wód „WIRENKA, Szkoła Języków Obcych, Grupa SURF s.c., Kwiaciarnia Cielejewski, Muszkowo.pl, EUROPA SP. JAWNA SCHUSTER I TOMCZAK.

Katalog wszystkich Partnerów i oferowanych przez nich ulg znajduje się na stronie www.komorniki.pl. Zachęcamy do udziału w Programie kolejne podmioty.

To szansa na umacnianie pozytywnego wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej i przyjaznej seniorom. Przede wszystkim jednak pozwala wesprzeć osoby starsze, wspólnie stworzyć ciekawą i różnorodną ofertę usług przez udzielanie im zniżek, ulg rabatów.

Firmy uczestniczące w programie otrzymują identyfikator – naklejkę z logo Programu. Ponadto informacja o specjalnej ofercie i/lub ulgach wpisana zostanie do Katalogu Partnerów Programu zamieszczonego na stronie internetowej www.komorniki.pl oraz w Nowinach Komornickich.

Firmy zainteresowane przystąpieniem do projektu powinny wypełnić „Deklarację przystąpienia Partnera do programu Komornicka Karta Seniora”, złożyć ją w Biurze Podawczym Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres: ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki. Osobą do kontaktu w sprawie Programu jest Kamila Polowy, Tel. 61 8100 631. Adres: oswiata@komorniki.pl.

Wszelkie informacje dotyczące programu dostępne są na stronie www.komorniki.pl

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034