Toast za pomyślność gminy

Wójt Jan Broda ogłosił, że kończąca się kadencja samorządu jest jego ostatnią. Po 21 latach kierowania gminą zostawia ją następcy, z działalnością samorządową nie rozstaje się jednak. Jak można się domyślać, będzie ubiegać się o mandat radnego w innej jednostce samorządu. Wiadomość tę przekazał podczas wystąpienia poprzedzającego tradycyjny Koncert Noworoczny w gminie Komorniki.

Tym razem zorganizowano go w hali GOSiR, gdzie mogła się zebrać większa liczba gości niż w Centrum Tradycji i Kultury. Wójt mówił też o dobrej sytuacji gminy, o coraz lepszych warunkach życia w tym miejscu, co potwierdzają wysokie lokaty w organizowanych rankingach. Sytuacja finansowa gminy była w poprzednim roku lepsza, niż można się było spodziewać, w tym zapowiada się na jeszcze korzystniejszą, a budżet pierwszy raz w tej kadencji uchwalony został przez radnych jednogłośnie. Wójt dziękował wszystkim, którzy w aktywny sposób uczestniczą w życiu gminy.

Prowadzący wydarzenie Olga Karłowska (sekretarz gminy) i Tomasz Stellmaszyk (zastępca wójta) jak zwykle czynili to z poczuciem humoru. Powitali gości, w tym senatora Waldemara Witkowskiego i posła, mieszkańca gminy Bartosza Zawieję, przewodniczącego Rady Gminy Mariana Adamskiego. Zaproszenie przyjęli też samorządowcy powiatowi, wojewódzcy, reprezentanci władz sąsiednich gmin i miast, gminni radni, kierownictwo i przedstawiciele instytucji współpracujących z gminą i działających na jej rzecz, społecznych organizacji. Poseł Bartosz Zawieja mówił o ciągłym rozwoju gminy będącej dobrym miejscem do życia. Tomasz Stellmaszyk nie omieszkał zasugerować, że liczy z nim na współpracę. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, dziękujący wójtowi za wieloletnią działalność, podczas której gmina bardzo się rozwinęła i wciąż ma świetne perspektywy, wspomniał o październikowych wyborach i objęciu władzy przez ugrupowania sprzyjające samorządności.

Przyszła pora na muzykę. Wystąpiła Wind Cameral Orchestra prowadzona przez Pawła Joksa, składająca się z absolwentów uczelni muzycznych, w tym mieszkańców gminy Komorniki. Podczas koncertu nie zabrakło elementów humorystycznych. Goście świetnie się bawili słuchając standardów musicalowych i muzyki filmowej. Duże wrażenie wywarł występ solistyki – Doroty Wróblewskiej.

Gdy wybrzmiał „Marsz Radetzky’ego” Johanna Straussa II, na scenę zaproszony został przewodniczący Marian Adamski, który od lat przy takich okazjach wygłasza toasty za pomyślność gminy. Mówił o jej dobrej sytuacji dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i współpracy z przyjaciółmi, jakich jej nie brakuje, o dobrych perspektywach finansowych. Złożył gościom noworoczne życzenia. Po wzniesieniu toastu goście przystąpili do degustacji wielkiego tortu.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034