Tydzień Uważności

W dzisiejszym świecie, w którym czas płynie bardzo szybko, człowiek musi wykonywać obowiązki i realizować kolejne zadania, osiągać cele, być zawsze sprawnym i gotowym na nowe wyzwania. W Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach zorganizowano Tydzień Uważności – akcję, która miała przypomnieć, że najważniejszy jest człowiek, jego emocje i potrzeby. Wydarzenie to było częścią Ogólnopolskiego Tygodnia Uważności. 

Czym jest uważność? W uważnym życiu chodzi przede wszystkim o bycie tu i teraz. Skupiamy się na doświadczaniu wykonywanych czynności w sposób uważny i świadomy. Próbujemy odciąć się od świata zewnętrznego, koncentrując uwagę tylko na tym, co w danej chwili robimy.

W trakcie trwania Tygodnia Uważności nauczyciele nie stawiali uczniom ocen, nie zadawali prac domowych, nie robili kartkówek, sprawdzianów. Wszystko po to, żeby uczniowie i nauczyciele mogli zatrzymać się i skupić się na swoich emocjach.

W szkole w Chomęcicach od dawna kładziemy nacisk na skupienie i wyciszenie – nie mamy dzwonków, sygnalizujących rozpoczęcie przerw i lekcji. W Tygodniu Uważności w szkole słychać było dźwięki przyrody, które miały uspokoić i pomóc docenić chwilę obecną.

Codziennie około godziny 10 nauczyciele z uczniami przeprowadzali zajęcia z uważności. Dla młodszych dzieci były to zajęcia ruchowe, a następnie skupienie na oddychaniu. Starsze dzieci i młodzież wykonywali ćwiczenia oddechowe. Uczniowie początkowo mieli pewne trudności, żeby zatrzymać się i się skupić na oddychaniu. Z czasem stało się to dla nich łatwiejsze.

Do akcji włączyła się mama jednej z naszych uczennic, która na co dzień prowadzi zajęcia dla dzieci związane ze świadomym oddychaniem. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach mindfulness, w trakcie których uczyli się prawidłowego oddychania, skupienia i koncentracji.

Cała społeczność szkolna zebrała się na hali sportowej, gdzie w ciszy trenowali „uważność i spokój żabki”, poprzez technikę wizualizacji.

Jak możesz praktykować Uważność na co dzień?

1. Zacznij od medytacji: nawet pięć minut dziennie może mieć pozytywny wpływ. 

2. Ćwiczenia oddechowe: proste techniki oddechowe mogą pomóc w uspokojeniu umysłu.

3. Bycie Świadomym: praktykuj świadome jedzenie, chodzenie, słuchanie.

Tydzień Uważności to więcej niż tylko przerwa od codzienności – to inwestycja w zdrowie psychiczne i emocjonalne. Weź głęboki oddech, zatrzymaj się na chwilę, a doświadczysz spokoju, który niesie z sobą uważność.

Dla wszystkich był to wyjątkowy czas, gdy uczniowie i nauczyciele skupili się na budowaniu zdrowych nawyków umysłowych i emocjonalnych.

Magdalena Wasielewska, Anna Grobelna

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034