Bilety dla uczniów

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Poznaniu, informuje, że z dniem 30 września 2023 r. upłynie termin obowiązywania biletów sieciowych na rok szkolny dla dzieci i młodzieży uczącej się w  szkołach podstawowych z terenu naszej gminy.

Nowy bilet dla uczniów szkół podstawowych będzie ważny od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. Jego cena tak jak w ubiegłym roku wynosi 60 zł i można dzięki niemu podróżować po całej sieci w strefie A+B+C+D. Posiadanie karty PEKA lub PEKA Junior jest konieczne, aby zapisać uprawnienie/ulgę oraz załadować bilet szkolny dla uczniów szkół podstawowych z gminy, w siedzibie ZTM przy ulicy Matejki 59.

Gmina Komorniki pokryje koszty biletów dla uczniów klas I-IV, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km oraz dla uczniów klas V-VIII, których droga z domu do szkoły przekracza 4 km. W tym celu szkoły  powinny zebrać  karty PEKA Junior oraz PEKA od ww. uczniów i przekazać do ZTM. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań, mający na celu wykupienie biletów dla dzieci na nowy rok szkolny 2023/2024.

 • Szkoły w terminie do 18 września  zbiorą karty PEKA Junior oraz PEKA od uczniów, którym przysługuje dofinansowanie.
 • Szkoły w terminie do 22 września przekażą do ZTM zebrane karty PEKA Junior oraz PEKA wraz z imienną listą uczniów. W przypadku uczniów, którzy jeszcze nie posiadają karty PEKA lub PEKA Junior, a rodzice uczniów złożyli/złożą wnioski na wyrobienie kart i oczekują na ich odbiór we wskazanym we wniosku POK ZTM, wyznaczony zostaje dodatkowy termin dla szkół, na dzień 6 października 2023 r., na przekazanie kolejnych kart PEKA i PEKA Junior również z imienną listą uczniów.
 • ZTM w terminie do 24 października 2023 r., załaduje na przekazane karty PEKA Junior i PEKA bilety szkolne ( z terminem obowiązywania od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.) Po załadowaniu biletów i wystawieniu faktury VAT, ZTM niezwłocznie powiadomi szkołę o gotowości do wydania kart w siedzibie ZTM przy ulicy Matejki 59.

W okresie od 1 września  do 24 października 2023 r., ZTM zobowiązuje się do honorowania legitymacji szkolnych wydanych przez szkoły z terenu Gminy, jako dokumentów uprawniających do przejazdów na terenie Strefy A+B+C+D. Po 24 października br. bezwzględnie wymagane już będą bilety załadowane na kartach PEKA Junior oraz PEKA.

Jednocześnie informujemy, że takie same zasady, tj. możliwość zakupu biletu specjalnego za 60 zł, obejmują dzieci z Ukrainy, które uczęszczają do szkół podstawowych i które posiadają legitymację szkolną.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034