Defibrylatory dla strażaków

OSP Plewiska, dzięki wsparciu finansowemu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, wzbogaciła się o defibrylatory. Są to automatyczne urządzenia AED z modułem ratującym dzieci, pozwalające na szybkie reagowanie w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców gminy Komorniki.

OSP Plewiska będzie wykorzystywać zakupione defibrylatory z materiałami ćwiczebnymi (elektrody, środki dezynfekcyjne itp.) w czasie zajęć edukacyjnych przeprowadzanych cyklicznie w szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na terenie gminy Komorniki.

Program grantowy PSE nazywa się „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Celem tej inicjatywy jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych i finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Skierowany jest do gmin, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Na terenie gminy Komorniki PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Baczyna-Plewiska. Dzięki tej inwestycji Województwo Lubuskie zyska bezpośredni dostęp do sieci przesyłowej 400 kV. Nowe połączenie zwiększy też moce przesyłowe na transgranicznym połączeniu (Polska-Niemcy), a tym samym wzmocni stabilizację systemu przesyłowego.

Więcej informacji – https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034