Gdy interes prywatny trudno godzić z publicznym

Share on facebook
Share on twitter

Pierwszy raz od długiego czasu zdarzyło się, że wszystkie uchwały, zapisane w porządku obrad sesji Rady Gminy, zapadały bez głosu sprzeciwu. Nie było ich zresztą tym razem wiele i nie budziły one kontrowersji.

Gmina Komorniki współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przekazuje im pieniądze na działalność. Konieczne było uchwalenie rocznego planu takiego współdziałania, dotyczącego dziedzin ujętych w ustawie o wolontariacie i o pożytku publicznym. W 2022 roku zasady będą podobne do tych z bieżącego roku. Zmieni się tylko termin realizacji. Zacznie się już w styczniu, a nie jak dotychczas w lutym.

W tym roku do dyspozycji była kwota 520 tys. zł. Nie w całości została wykorzystana, pandemia ograniczyła organizacjom możliwość działania. W przyszłym roku będą one mogły skorzystać z kwoty 550 tys. zł. Radni muszą ją zapisać w nowej uchwale budżetowej. W listopadzie wójt ogłosi otwarty konkurs na projekty wspierane przez gminę. Jak poinformowała referująca uchwałę Olga Karłowska, sekretarz gminy, wszystkie organizacje, które dotychczas współpracowały z gminą, zostały zaproszone do konsultacji.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Polna – Malinowskiego w Komornikach przeszedł całą procedurę uchwalania. Podczas sesji radni mieli go uchwalić. Wystąpiła jednak konieczność ponowienia procedury – z takim wnioskiem formalnym wystąpił Piotr Wiśniewski, wiceprzewodniczący Rady Gminy. Podczas obrad komisji zgłoszono bowiem konieczność dokonania wielu zmian. Radni domagali się zmniejszenia dopuszczalnej wysokości, nakazu lokalizacji usług w parterowej części budynku, ograniczenia powierzchni zabudowy i liczby lokali w budynkach, zachowania istniejącej zieleni.

Radni zgodzili się na zmianę w porządku obrad – wycofanie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenia w to miejscu uchwały o ponowieniu procedury planistycznej. Sprzeciwu nie było. Radni podjęli decyzję o ponownym opracowaniu planu dla obszaru znajdującego się w ważnej części Komornik.

Podobny los spotkał uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania fragmentu Plewisk, w rejonie ulic Jarzębinowej i Zakładowej. Plan ten był realizowany na wniosek właściciela nieruchomości. Wystąpił on o zwiększenie dopuszczalnej wysokości budynków z 10 metrów do 16, z dwóch kondygnacji do czterech. Chciał też rozszerzyć zakres dopuszczalnych usług m.in. o hotelowe. Plan przeszedł całą procedurę, skierowany został do Biura Rady Gminy. Zajęli się nim radni z komisji planowania przestrzennego. I orzekli, że interes prywatny jest w tym przypadku nie do pogodzenia z publicznym.

Formalnie odbyło się to w taki sam sposób, jak przy pierwszej uchwale – Piotr Wiśniewski złożył wniosek o zmianę uchwał przewidzianych w porządku obrad. Radni wyrazili zgodę, a potem pozytywnie głosowali nad nowym dokumentem – o uchyleniu uchwały o przyjęciu nowego planu. W tej sytuacji będą obowiązywały zapisy dotychczasowego planu zagospodarowania.

Nowa ulica w Chomęcicach, decyzją radnych, otrzymała nazwę „Akacjowa”. Dokonali oni ostatnio zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pieniądze przeznaczone przez gminę Komorniki na sfinansowanie węzła komunikacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej zostaną wydane w poszczególnych latach inaczej niż było to ustalone. Wymaga to zmiany zapisów uchwały z 2019 roku o współrealizacji tej inwestycji, co radni uczynili.

styczeń 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 2 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 3 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 4 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 5 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 6 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 7 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 8 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 9 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 10 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 11 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 12 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 13 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 14 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 15 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 16 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 17 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 18 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 19 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 20 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 21 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 22 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 23 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 24 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 25 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 26 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 27 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 28 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 29 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 30 styczeń
Brak wydarzeń
Events for 31 styczeń
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034