Komorniccy harcerze z nowym komendantem

Na dwuletnią kadencję Rada Ośrodka ZHP Komorniki wybrała nowego komendanta. Została nim phm. Monika Wujczak. Podczas zbiórki wyborczej podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i zaplanowano działania na przyszłość.

Podczas spotkania zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności komendy ośrodka. Plan, który przygotowano w 2018 roku, wykonano prawie w całości. – Pandemia pokrzyżowała nam niektóre zamierzenia – mówi ustępujący komendant phm. Mateusz Rochowiak.

W ostatni dzień września gremium komornickich instruktorów udzieliło absolutorium całej komendzie. Wyborom przewodził komendant Hufca ZHP Poznań-Rejon phm. Przemysław Gładysiak. Zgodnie z konstytucją Ośrodka ZHP Komorniki, w głosowaniu tajnym wybrana została długoletnia członkini i instruktorka lokalnego środowiska harcerskiego – phm. Monika Wujczak. Zamierza ona kontynuować dotychczasową linię programową poprzednika.

Dotychczasowy komendant ustąpił ze stanowiska w związku z objęciem funkcji skarbnika hufca. Będzie on jednak dalej wspierał lokalne środowisko, jako zastępca komendanta ds. organizacyjno-kwatermistrzowskich. Komorniccy Instruktorzy liczą, że z nowym rokiem szkolnym przybędzie harcerzy i zuchów, chcących rozpocząć swoją życiową przygodę.

ZHP  w Komornikach działa nieprzerwanie od lat 90. XX w. W naszej gminie drużyny harcerskie istniały przed II wojną światową oraz u schyłku PRL, kiedy w Komornikach działał osobny hufiec. Aktualnie Ośrodek ZHP Komorniki zrzesza 5 jednostek we wszystkich grupach wiekowych.

pwd. Adrian Wojtasz

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034