Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej: Orzeczenia o niepełnosprawności

Od dnia 6 sierpnia 2023r. orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności nie będą już przedłużane z mocy prawa.

W dniu 5 maja 2023r. została ogłoszona ustawa z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2023r. poz.852).Art.10 w/wym. ustawy przewiduje uchylenie art.15h tak zwanej specustawy covidowej z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych  oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (na podstawie tego przepisu orzeczenia, które straciły ważność w ciągu 90 dni przed 8 marca 2020r. lub po tej dacie, cały czas obowiązywały, aż do upływu 60 dni od dnia uchylenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Na skutek zmiany przepisów art.15h specustawy covidowej nie będzie już stosowany od dnia 6 sierpnia 2023r. Oznacza to, iż orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu których termin ważności będzie się kończył począwszy od tej daty nie będą dalej przedłużane. Ich posiadacze będą musieli wystąpić o wydanie nowego orzeczenia do  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności.

O aktualne orzeczenia będą musiały postarać się również osoby, których orzeczenia zostały wydłużone na podstawie art. 15h specustawy covidowej, jednak zostały zastosowane przepisy przejściowe zakładające stopniowe wygaszanie orzeczeń i tak- zgodnie z art.23 ustawa z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw orzeczenia, których termin upłynął:

–  do 31 grudnia 2020 r., zachowają swoją ważność jeszcze do 31 grudnia 2023r.

– między 1 stycznia a 31 grudnia 2021r. będą aktualne do 31 marca 2024r.

– między 1 stycznia 2022r. a dniem poprzedzającym wejście w życie przepisu uchylającego art.15 h, a więc  5 sierpnia 2023r. ich termin zachowa ważność do  dnia  30 września 2024r.

Uwaga – osoby, którym upłynął termin ważności orzeczenia i zostały objęte przepisami przejściowymi mogą wcześniej zgłosić się do powiatowego zespołu ds. orzekania  o niepełnosprawności  o wydanie nowego dokumentu i wówczas przedłużenie dotychczasowego orzeczenia  straci ważność z dniem wydania nowego orzeczenia.

czerwiec 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 2 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 3 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 4 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 5 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 6 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 7 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 9 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 10 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 11 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 12 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 13 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 14 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 16 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 17 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 18 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 19 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 20 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 21 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 23 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 24 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 25 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 26 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 27 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 28 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 30 czerwiec
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034