Konkurs na najpiękniejsze maski karnawałowe

Przedszkole Ekoludki z Plewisk zaprasza okoliczne placówki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Najpiękniejsze maski karnawałowe”. Termin – od 29 stycznia do 9 lutego.

Mogą w nim wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Komorniki

Szczegóły konkursu znajdują się w załącznikach.

Regulamin:

1. Organizator Konkursu:

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Ekoludki w Plewiskach

2. Czas trwania konkursu:

29.01.2024 do 9.02.2024

3. Adresaci konkursu:

Adresatami konkursu są dzieci w wieku 3- 6 lat, uczęszczające do przedszkoli
na terenie gminy Komorniki.

4. Cele konkursu:

• tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych,

• rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz eksperymentowanie z materiałem plastcznym,

• rozbudzanie wyobraźni i fantazji,

• rozwijanie zdolności manualnych,

• wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych

• poszerzenie współpracy między przedszkolami z Plewisk i okolic

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Komorniki. W ramach konkursu należy wykonać maskę karnawałową wykonaną dowolną techniką ( techniki plastyczne można łączyć).

• W każdej kategorii wiekowej przedszkole może zgłosić do konkursu 3 prace indywidualne

•Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Publicznego Przedszkola Ekoludki
w Plewiskach ul. Grunwaldzka 638 wraz z nazwą przedszkola, imieniem i wiekiem dziecka oraz imieniem i nazwiskiem koordynatora konkursu

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych oraz do zatrzymania przekazanych prac

6. Przebieg i organizacja konkursu

• Zgłoszone prace na konkursu zostaną opublikowane na stronie przedszkola

• Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu:

➢ Magdalena Uznańska (magdalenajakorcka89@wp.pl ),

7. Oceny i nagrody:

• Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w następujących kategoriach wiekowych:

➢ prace dzieci w wieku 3-4 lat

➢ prace dzieci w wieku 5-6 lat

• Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie wymienionych kryteriów:

– wykorzystanie różnorodnych materiałów plastycznych

– połączenie różnych technik plastycznych

– samodzielność wykonania

– wrażenia estetyczne,

– spełnienie podanych wytycznych

• Dla zdobywców I, II i III miejsca w każdej z kategorii wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe

• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom.

• Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Przedszkola : http://www.przedszkole-ekoludki.pl/ do dnia 13.02.2024.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034