Pieniądze dla szpitala

Gmina Komorniki przekazuje 50 tys. zł szpitalowi im. Józefa Strusia w Poznaniu na walkę z koronawirusem. Umowa w tej sprawie została podpisana w czwartek. Pomoc zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej oraz aparatury medycznej służącej do zwalczania COVID-19.

Decyzję o tej formie pomocy podjął wójt Jan Broda w drodze zarządzenia. Szybkie działanie i procedowanie pomocy w ramach swoich kompetencji umożliwia mu specustawa w sprawie koronawirusa. 

Przypomnijmy, że od końca marca br. Gmina Komorniki udzieliła szpitalowi pomocy materialnej o łącznej wartości ok. 50 tys. zł. Ochotnicza Straż Pożarna z Plewisk dostarczyła setki litrów  środków czystości, płynów dezynfekujących, a także maseczki i rękawiczki.

Władze gminy dziękują lekarzom i personelowi medycznemu za odwagę, poświęcenie i  ciężką pracę, jaką codziennie wykonują w walce z koronawirusem. Apelują do mieszkańców, twierdząc, że wszyscy możemy pomóc służbom medycznym, zostając w domu i maksymalnie ograniczając kontakty – to najlepszy sposób na powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034