Pierwsze liceum w gminie Komorniki

Share on facebook
Share on twitter

Społeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym i Społeczne Liceum Ogólnokształcące otwierają się w Wirach. Przeprowadzają się tam z Poznania. W ten sposób, po zbudowaniu nowej szkoły podstawowej, wykorzystany zostanie pięknie położony budynek starej, a gmina doczekała się pierwszego na swoim terenie liceum.

Od powstania w Niemczech pierwszej szkoły tego typu minęło ponad 100 lat. W ostatnich dekadach zastosowany przez nią sposób kształcenia staje się coraz popularniejszy na świecie i w Polsce. Wyróżnia się otwartym podejściem do ucznia, stałym unowocześnianiem i dostosowywaniem sposobu pracy z nim. W centrum zainteresowania znajduje się młody człowiek, którego kształci się w oparciu o doświadczanie wiedzy i praktycznych umiejętności, na miarę jego wieku i możliwości.

Pedagogika waldorfska polega na tym, że proces nauczania i realizowanie programu oparte są o prawo danego kraju, postęp naukowy, sytuację społeczną i kulturową miejsca, w którym szkoła powstała, otoczenie szkoły, lokalną tradycję i klimat. Jest to pedagogika z tradycjami, sprawdzonymi metodami, narzędziami i założeniami, a jednocześnie „plastyczna” w swojej specyfice.

W czasie zajęć szkolnych angażuje się wszystkie zmysły, by wyzwolić wewnętrzną motywację ucznia. Nie ma rywalizacji, jest współpraca. Pozostaje przestrzeń na zaspakajanie wrodzonej ciekawości i rozwój społeczny. Normalnym zjawiskiem jest szacunek dla ucznia i uznanie jego indywidualności. Uczniowie nigdy nie stają się numerami czy nazwiskami w dzienniku, nauczyciele znają ich pasje, marzenia, mocne i słabe strony, które wyrażamy, razem z osiągnięciami, w ocenach opisowych i w czasie kontaktów z rodzicami.

Ogromną wagę przykłada się do stworzenia przyjaznego miejsca, w którym uczniowie lubią spędzać czas. Szkoła robi wszystko, by każdy absolwent wszedł w życie z wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową, potrafił rozwiązywać problemy, znał i rozumiał świat, obowiązujące zasady, był tolerancyjny, zaradny, pomysłowy, technicznie i artystycznie wrażliwy.

Od najbliższego roku szkolnego nowym domem takiej szkoły będzie malowniczo położony budynek w Wirach przy ul. Szreniawskiej. Jego położenie idealnie wpisuje się w założenia pedagogiki waldorfskiej i stwarza możliwości edukacji prowadzonej niemal każdego dnia w terenie i na świeżym powietrzu. Możliwy jest powrót do tradycyjnych wydarzeń: świąt szkolnych, kiermaszów, zajęć popołudniowych (nie tylko dla uczniów), rodzinnych rajdów pieszych i rowerowych.

W planach jest stworzenie tam swoistego centrum nauki, sztuki użytkowej i zdrowego życia – aktywności ruchowej i żywienia. Póki co, gmina Komorniki wyraziła zgodę na prowadzenie w tym miejscu szkoły na dwa lata. – W tym czasie będziemy się starali przekonać do siebie społeczność lokalną, zyskać jej poparcie i móc wystąpić o dalszy wynajem – mówi Małgorzata Asman, dyrektor szkoły.

Wszelkie informacje pod adresem: www.waldorfska.org

Czerwiec 2021

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 2 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 3 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 4 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 5 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 6 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 7 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 9 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 10 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 11 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 12 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 13 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 14 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 16 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 17 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 18 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 19 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 20 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 21 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 23 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 24 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 25 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 26 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 27 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 28 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29 Czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 30 Czerwiec
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 893 50 31 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego s.c. w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034