Projekt rozwojowy dla dzieci w SP nr 1 w Komornikach

Dzięki grantowi uzyskanemu z Fundacji PZU zostały zorganizowane w SP nr 1 w Komornikach zajęcia pozalekcyjne pod tytułem „Moja motywacja, mój rozwój, moja moc”, które pomogły ponad 100 uczniom w ich rozwoju. Pracując przez rok z uczniami, odkrywaliśmy ich zainteresowania, ich mocne strony, talenty, pasje i pomogliśmy im w ich realizowaniu.

Dotykając wewnętrznego potencjału, pracowaliśmy nad poczuciem własnej wartości, wiary w swoje możliwości, w swoją sprawczość, budowaliśmy pewność siebie. Uczniowie pracowali w różnych grupach oraz uczyli się współpracy i komunikacji. Odkrywali swoje emocje, uczyli się wyrażać siebie w artystyczny sposób i stawali się coraz bardziej świadomi swoich możliwości.

W całorocznym pakiecie znalazły się również zajęcia dla nauczycieli i rodziców, które zawierają ciekawe warsztaty dotyczące nowatorskich koncepcji wpierania dzieci w rozwoju, warsztaty dotyczące różnorodnych metod wychowawczych oraz narzędzi motywacyjnych. 

Powstał również specjalny funpage na Facebooku, w którym można obejrzeć zdjęcia ze wszystkich zajęć oraz pokazów laboratoryjnych, które się odbyły w szkole. Żeby obejrzeć stronę, wystarczy wpisać Moja motywacja, mój rozwój, moja moc – zapraszamy do odwiedzania. To bardzo dobrze, że powstają inicjatywy, które w tak wyjątkowy i interesujący sposób pomagają uczniom zastosować w życiu to, czego nauczą się w szkole.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034