Rada Najwyższa Ukrainy odznaczyła wójta Jana Brodę i naczelnika Roberta Kurasza

Działania władz i mieszkańców gminy Komorniki na rzecz walczących z najeźdźcą Ukraińców nie uszły uwadze tamtejszemu parlamentowi. Zanim zaczęła się poniedziałkowa sesja Rady Gminy, Wadim Lisow, zaprzyjaźniony z gminą Komorniki, inicjator jej partnerstwa z ukraińską Winnicą, przekazał odznaczenia przyznane przez Rusłana Stefanczuka, przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy.

Ordery „za wybitną działalność na rzecz narodu ukraińskiego” odebrali wójt Jan Broda i naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej z Plewisk Robert Kurasz. Wójt organizował wiele akcji pomocowych, takich jak ostatnio zbieranie pieniędzy na zakup samochodu pozwalającego ratować rannych na polach bitwy żołnierzy, wspierał mieszkańców pracujących na rzecz uchodźców. Robert Kurasz wielokrotnie jeździł na Ukrainę z darami z Polski, głównie środkami medycznymi.

Wadim Lisow, który podkreślił, że pierwszy raz w ten sposób wyróżnieni są obywatele innego państwa, w trakcie tej uroczystości łączył się z posłem do Rady Najwyższej Anatolem Grabowskim, z którym wójt przeprowadził rozmowę. Ukraiński polityk wyraził podziękowania dla mieszkańców gminy i całego polskiego narodu za pomoc, mowa była o walce „za naszą i waszą wolność”.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034