Radni gminy Komorniki potępili rosyjską agresję

Samorząd gminy Komorniki jednomyślnie wyraził stanowczy sprzeciw wobec agresji Rosji na Ukrainę i zapewnił o pełnej solidarności z narodem ukraińskim. Jednogłośnie podjęli rezolucję potępiającą haniebne działania skierowane przeciwko niepodległej Ukrainie i jej ludności cywilnej. 

Od 2012 roku partnerskim miastem gminy Komorniki jest Winnica, położona w środkowej części kraju. Współpraca samorządów zawsze była nastawiona na integrację narodów polskiego i ukraińskiego, wymianę młodzieży, wspólne sportowe zmagania czy letnie kursy języka polskiego dla ukraińskich nauczycieli. Samorząd z Komornik zapewnił o naszej solidarności i chęci niesienia pomocy. Radni deklarują niesienie możliwej pomocy. Apelują o dalsze podejmowanie wszelkich inicjatyw pomocowych dla uchodźców z Ukrainy, doceniają wszystkie dotychczasowe inicjatywy oddolne mieszkańców.

Treść rezolucji:

Rada Gminy Komorniki z całą mocą potępia agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W obliczu działań wojennych rozpoczętych w dniu 24 lutego 2022 r. wymierzonych w suwerenność Ukrainy, wyrażamy nasze poparcie dla Narodu Ukraińskiego oraz deklarujemy wszelką pomoc, jaka leży w naszej mocy. Szczególne słowa wsparcia kierujemy do mieszkańców Winnicy, przyjaciół z naszego miasta partnerskiego.

Ukraina jest państwem niepodległym i suwerennym, wolnym i demokratycznym. Integralność jej terytorium, nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia Narodu Ukraińskiego nie mogą być w żaden sposób łamane. Brutalne naruszenie tych zasad budzi nasz głęboki niepokój, oburzenie i sprzeciw, którego symboliczny wyraz stanowi niniejsze stanowisko. Wobec tej tragicznej agresji, zagrażającej bezpieczeństwu europejskiemu stajemy przed wielkim wyzwaniem, bowiem atak Rosji na Ukrainę burzy ład i pokój w Europie. Solidarnie stajemy po stronie wolności i prawa Narodu Ukraińskiego do życia w niepodległym państwie.

Poprzez dotychczasowe i przyszłe działania poszczególnych szczebli samorządu, z masowym udziałem mieszkańców, organizacji społecznych, szkół, wolontariuszy, służby publicznej i wszystkich ludzi dobrej woli pragniemy wyrazić pełną solidarność, przekonanie oraz ogromną nadzieję, że dramatyczna sytuacja ziemi ukraińskiej zostanie wkrótce zażegnana, a Naród Ukraiński, ramię w ramię z wolnymi krajami wspólnoty międzynarodowej przystąpi do odbudowy i modernizacji swojej ojczyzny. Apelujemy o podjęcie wszelkich inicjatyw zmierzających do wsparcia Ukrainy.

Apelujemy do narodu rosyjskiego o solidarność z cierpiącym narodem ukraińskim i obywatelski sprzeciw dla rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ufamy w siłę i rozsądek narodu rosyjskiego, które mogą powstrzymać okrucieństwa wojny za które jest odpowiedzialna wąska grupa dzierżąca władzę w Rosji.

marzec 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 marzec
Brak wydarzeń
Events for 2 marzec
Brak wydarzeń
Events for 3 marzec
Brak wydarzeń
Events for 4 marzec
Brak wydarzeń
Events for 5 marzec
Brak wydarzeń
Events for 6 marzec
Brak wydarzeń
Events for 7 marzec
Brak wydarzeń
Events for 8 marzec
Brak wydarzeń
Events for 9 marzec
Brak wydarzeń
Events for 10 marzec
Brak wydarzeń
Events for 11 marzec
Brak wydarzeń
Events for 12 marzec
Brak wydarzeń
Events for 13 marzec
Brak wydarzeń
Events for 14 marzec
Brak wydarzeń
Events for 15 marzec
Brak wydarzeń
Events for 16 marzec
Brak wydarzeń
Events for 17 marzec
Brak wydarzeń
Events for 18 marzec
Brak wydarzeń
Events for 19 marzec
Brak wydarzeń
Events for 20 marzec
Brak wydarzeń
Events for 21 marzec
Brak wydarzeń
Events for 22 marzec
Brak wydarzeń
Events for 23 marzec
Brak wydarzeń
Events for 24 marzec
Brak wydarzeń
Events for 25 marzec
Brak wydarzeń
Events for 26 marzec
Brak wydarzeń
Events for 27 marzec
Brak wydarzeń
Events for 28 marzec
Brak wydarzeń
Events for 29 marzec
Brak wydarzeń
Events for 30 marzec
Brak wydarzeń
Events for 31 marzec
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034