Strategia na dziesięć Lat

Jak gmina będzie się rozwijać? Jakie powinny być główne cele samorządu zaspokajającego potrzeby mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania ma przynieść dokument, którego opracowywanie jest właśnie w toku. Jest to strategia rozwoju gminy na lata 2021 – 2030.

Serię spotkań w grupach roboczych zakończyło wspólne spotkanie dotychczasowych zespołów, na którym podjęto próbę przeprowadzenia analizy swot naszej gminy. Ciekawe było przedstawienie wstępnych wyników badania ankietowego przeprowadzonego wiosną tego roku wśród mieszkańców. Z odpowiedzi respondentów wyłania się obraz Komornik jako gminy, w której żyje się dobrze lub bardzo dobrze. Mieszkańcy oceniają siebie jako raczej wzajemnie życzliwych. Do największych bolączek zaliczono brak ścieżek rowerowych i nadal niewystarczającą infrastrukturę drogową.

Ostatnia strategia opracowana została przed dziesięciu laty. Wtedy też przeprowadzono badanie ankietowe. I wówczas, i dziś jako obiekt najbardziej w gminie potrzebny wskazany został basen. Obecnie bardzo dobrze oceniana jest infrastruktura szkolna, wysokie oceny zyskał też poziom nauczania w szkołach. Jako dużą uciążliwość wskazuje się nadmierny poziom zabudowy gminy. Sytuację tę ma zmienić polityka planowania przestrzennego.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034