Sygnalizacja świetlna w Wirach coraz bliżej

To jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa. Procedura przetargowa na zadanie „przebudowa skrzyżowania ul. Łęczyckiej, ul. Zespołowej i ul. Podgórnej w Wirach z sygnalizacją świetlną” zaczęła się 15 lutego. Otwarcie ofert – za tydzień.

Jak informuje Tomasz Stellmaszyk, zastępca wójta gminy Komorniki, potrzebne były czasochłonne ustalenia z  Zarządem Dróg Powiatowych. Utrudnieniem w szybkim zaprojektowaniu sygnalizacji świetlnej był też brak wymaganego w takiej sytuacji czwartego utwardzonego wlotu w skrzyżowanie, czyli  odcinka ul. Podgórnej.

Poza tym pobocza pasa drogowego drogi powiatowej i rejon skrzyżowania z ul. Podgórną są bardzo mocno zabudowane infrastrukturą podziemną (kable energetyczne, telefoniczne, światłowodowe, łącznościowe specjalnego przeznaczenia oraz magistrala gazowa) i naziemną (linia energetyczna, trafostacja). Uzgodnienia z właścicielami tych sieci obejmowały również konieczność przygotowania dokumentacji projektowej dla przebudowy niektórych elementów infrastrukturalnych, co przyczyniło się do wydłużenia procesu uzyskania niezbędnych opinii wraz z pozwoleniami  na budowę.

Całość dokumentacji dostępna jest na stronie internetowej gminy Komorniki, jako materiał dla potencjalnych wykonawców chcących wziąć udział w przetargu. W skład zadań koniecznych do wykonania wchodzi: budowa sygnalizatorów z doświetleniem przejść dla pieszych, utwardzenie kostką brukową jezdni, chodników i miejsc postojowych w ul. Podgórnej (odcinek 83 metrów) oraz nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Komornickiej/Łęczyckiej – rejon skrzyżowania.

Otwarcie ofert zaplanowano na 2 marca. Po wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej, spełniającej wszystkie kryteria zawarte w procedurze, podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Realizacja prac budowlanych zaplanowana została wstępnie na lipiec-sierpień. Powodem wyboru  takiego terminu jest mniejszy  ruch drogowy generowany przez szkołę w okresie wakacji, co usprawni proces prowadzenia prac budowlanych. Oddanie do eksploatacji przebudowanego skrzyżowania zaplanowane jest  przed  1 września 2022.  

czerwiec 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 2 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 3 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 4 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 5 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 6 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 7 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 9 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 10 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 11 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 12 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 13 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 14 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 16 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 17 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 18 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 19 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 20 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 21 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 23 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 24 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 25 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 26 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 27 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 28 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 30 czerwiec
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034