Szkoła dla rodziców

Z inicjatywy Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Komornikach, przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w okresie od 13.10.2022r. do 15.12.2022 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach przy ul. Młyńskiej 15, zostały zrealizowane warsztaty w zakresie wspierania i rozwijania kompetencji wychowawczych, w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, część I.

Zajęcia były prowadzone przez psychologa Mariolę Witkowiak oraz pedagoga Monikę Jabłońską, miały charakter warsztatowy i psychoedukacyjny. Odbyły się w 10 cotygodniowych modułach, w każdy czwartek, w godzinach popołudniowych – od godziny 16.30 do godziny 19.30. W zajęciach wzięło udział 12 osób.

Cykl warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to warsztaty dla rodziców prowadzone według programu rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jest to program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Cele programu to przede wszystkim zmiana postaw wychowawczych rodziców, na postawy zapobiegające (zmniejszające) zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży; zwiększenie umiejętności wychowawczych, takich jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie uczuć, budowanie realnej samooceny dziecka, stawianie wymagań i granic; poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, czynników ryzyka i chroniących oraz zwiększanie umiejętności budowania podmiotowych relacji z dziećmi opartymi na szacunku, akceptacji i zrozumieniu.

Program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” składa się z 3 części. Po zakończeniu części I przewidziana jest kontynuacja szkolenia.

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach rozpoczyna kolejną rekrutację na warsztaty w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” część I.

Zajęcia są bezpłatne, skierowane do rodziców uczniów rocznego oddziału przedszkolnego i klas I – III. Realizowane będą w okresie od 2.03.2023 roku, w 10 cotygodniowych modułach, w każdy czwartek od godziny 16.30 do 19.30.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach proszone są o zapisy: ops@komorniki.pl, bądź pod numerem telefonu 61 8108 293.

Termin zgłoszeń – do 23 lutego 2023 roku

Liczba miejsc ograniczona.

czerwiec 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 2 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 3 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 4 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 5 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 6 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 7 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 9 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 10 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 11 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 12 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 13 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 14 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 16 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 17 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 18 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 19 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 20 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 21 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 23 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 24 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 25 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 26 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 27 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 28 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 30 czerwiec
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034