Szkoła dla rodziców

Z inicjatywy Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Komornikach, przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w okresie od 13.10.2022r. do 15.12.2022 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach przy ul. Młyńskiej 15, zostały zrealizowane warsztaty w zakresie wspierania i rozwijania kompetencji wychowawczych, w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, część I.

Zajęcia były prowadzone przez psychologa Mariolę Witkowiak oraz pedagoga Monikę Jabłońską, miały charakter warsztatowy i psychoedukacyjny. Odbyły się w 10 cotygodniowych modułach, w każdy czwartek, w godzinach popołudniowych – od godziny 16.30 do godziny 19.30. W zajęciach wzięło udział 12 osób.

Cykl warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to warsztaty dla rodziców prowadzone według programu rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jest to program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Cele programu to przede wszystkim zmiana postaw wychowawczych rodziców, na postawy zapobiegające (zmniejszające) zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży; zwiększenie umiejętności wychowawczych, takich jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie uczuć, budowanie realnej samooceny dziecka, stawianie wymagań i granic; poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, czynników ryzyka i chroniących oraz zwiększanie umiejętności budowania podmiotowych relacji z dziećmi opartymi na szacunku, akceptacji i zrozumieniu.

Program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” składa się z 3 części. Po zakończeniu części I przewidziana jest kontynuacja szkolenia.

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach rozpoczyna kolejną rekrutację na warsztaty w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” część I.

Zajęcia są bezpłatne, skierowane do rodziców uczniów rocznego oddziału przedszkolnego i klas I – III. Realizowane będą w okresie od 2.03.2023 roku, w 10 cotygodniowych modułach, w każdy czwartek od godziny 16.30 do 19.30.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach proszone są o zapisy: ops@komorniki.pl, bądź pod numerem telefonu 61 8108 293.

Termin zgłoszeń – do 23 lutego 2023 roku

Liczba miejsc ograniczona.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034