Ukonstytuowała się Rada Seniorów Gminy Komorniki

Uchwałę o jej powołaniu podjęli gminni radni podczas uroczystej sesji zwołanej z okazji Dni Gminy Komorniki. Zgłoszono do niej przedstawicieli kół seniorów, organizacji, instytucji działających na rzecz osób starszych. Wyboru dokonał wójt Jan Broda. Pierwsze posiedzenie trzynastoosobowej Rady Seniorów Gminy Komorniki zwołane zostało na poniedziałek.

W sali sesyjnej w roli obserwatorów zasiedli przewodniczący Rady Gminy Marian Adamski i jego zastępca Piotr Wiśniewski, dyrektor GOK Damian Konieczek (wcześniej prezes stowarzyszenia Aktywni Razem). Członków Rady Seniorów przywitali wójt i sekretarz gminy Olga Karłowska.  Jan Broda przypomniał, że Rada będzie pełnić funkcje doradcze, by władze samorządowe miały lepsze rozeznanie w potrzebach i problemach seniorów. Wręczył zaświadczenia, odbyło się ślubowanie.

Do wyborów na funkcję przewodniczącego stanęli Urszula Bartkowiak i Helena Zaradzka. Większość głosów otrzymała ta pierwsza, a wiceprzewodniczącymi zostały jej konkurentka i Mirosława Szaj. Zasiadły one w prezydium, by prowadzić obrady. Zebrani zostali poinformowani o zapisach w statucie. Dowiedzieli się też, że mogą podejmować własne uchwały dotyczące funkcjonowania Rady. Posiedzenia będą się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał, kadencja potrwa pięć lat.

Pojawiły się pierwsze propozycje tematów, którymi Rada Seniorów się zajmie. Mowa była przede wszystkim o konieczności zwiększenia aktywności osób starszych.

Skład Rady Seniorów Gminy Komorniki: Urszula Bartkowiak (przewodnicząca), Zenon Dolata, Ryszard Gallas, Danuta Gawlik, Hanna Kaczmarek, Małgorzata Kempska, Jolanta Kliber, Franciszek Kulpa, Maria Sobczyńska, Mirosława Szaj (wiceprzewodnicząca), Jan Trzebiatowski, Danuta Woźniak, Helena Zaradzka (wiceprzewodnicząca).

październik 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1 październik
Brak wydarzeń
Events for 2 październik
Brak wydarzeń
Events for 3 październik
Brak wydarzeń
Events for 4 październik
Brak wydarzeń
Events for 5 październik
Brak wydarzeń
Events for 6 październik
Brak wydarzeń
Events for 7 październik
Brak wydarzeń
Events for 8 październik
Brak wydarzeń
Events for 9 październik
Brak wydarzeń
Events for 10 październik
Brak wydarzeń
Events for 11 październik
Brak wydarzeń
Events for 12 październik
Brak wydarzeń
Events for 13 październik
Brak wydarzeń
Events for 14 październik
Brak wydarzeń
Events for 15 październik
Brak wydarzeń
Events for 16 październik
Brak wydarzeń
Events for 17 październik
Brak wydarzeń
Events for 18 październik
Brak wydarzeń
Events for 19 październik
Brak wydarzeń
Events for 20 październik
Brak wydarzeń
Events for 21 październik
Brak wydarzeń
Events for 22 październik
Brak wydarzeń
Events for 23 październik
Brak wydarzeń
Events for 24 październik
Brak wydarzeń
Events for 25 październik
Brak wydarzeń
Events for 26 październik
Brak wydarzeń
Events for 27 październik
Brak wydarzeń
Events for 28 październik
Brak wydarzeń
Events for 29 październik
Brak wydarzeń
Events for 30 październik
Brak wydarzeń
Events for 31 październik
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034