Urząd Gminy z ograniczeniami

Wójt Jan Broda, w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, troszcząc się o zdrowie mieszkańców i pracowników samorządu, zadecydował o maksymalnym ograniczeniu kontaktu bezpośredniego z Urzędem Gminy.

Od 16 marca zalecany jest zdalny kontakt z Urzędem. Składanie dokumentów powinno się odbywać drogą elektroniczną, przez platformę e-PUAP. Wszelkie pytania trzeba kierować na adres poczty elektronicznej sekretariat@komorniki.pl lub telefonicznie.

Do Urzędu Gminy Komorniki będzie otwarte tylko wejście A, od ul. Stawnej.

Bezpośredni kontakt z urzędem ograniczony zostaje do Biura Podawczego.

W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną, trzeba złożyć je wyłącznie w Biurze Podawczym Urzędu – w wejściu A będą znajdowały się pojemniki, w których należy zostawić pismo, wniosek, itp. Osobne pojemniki będą wydzielone dla spraw obywatelskich i USC.

Pisma, które klienci mieli odebrać osobiście w urzędzie, będą wysyłane pocztą. Klienci z zamiarem skorzystania z Punktu Kasowego Banku Pekao będą wpuszczani do budynku urzędu pojedynczo.

Do 26 marca wstrzymana została możliwość osobistego załatwiania spraw w wydziałach i referatach.

Sytuacja dynamicznie zmienia się, notuje się też spadek zasobów kadrowych w Urzędzie, więc standardowe terminy załatwiania spraw mogą ulec wydłużeniu.

Pobór podatków przez sołtysów zostaje zawieszony.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034