Usuń azbest!

Urząd Gminy Komorniki przystępuje do przyjmowania wniosków o dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest w ramach tegorocznej edycji programu.

Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów realizacji usługi w zakresie demontażu bądź odbioru, zapakowania, transportu i unieszkodliwienia azbestu.

Uprawnionymi do skorzystania z programu są osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub zarządzające nieruchomościami na terenie naszej gminy, na których znajduje się azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi – obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie oraz formularz informacyjny.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2023 r.

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki (ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu pocztą bądź poprzez platformę ePUAP (UGKomorniki/skrytka).

W razie wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska pod nr tel. 61 8100 673 lub poprzez e-mail: srodowisko@komorniki.pl

Jednocześnie informujemy o konieczności zgłoszeniaadministracji budowlanej (Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu) zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z demontażem azbestu.(formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie www.bip.powiat.poznan.pl).

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034