Warsztaty dla uczniów – debata oksfordzka

Okres przedświąteczny był wyjątkowo intensywny dla uczniów i uczennic szkół podstawowych w całej gminie Komorniki. Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Fundacją Projekty Edukacyjne zorganizował warsztaty dla każdej ze szkół z debaty oksfordzkiej.

Szkolenia zostały przeprowadzone w SP 1 i 2 Komorniki, SP 1 i 2 w Plewiskach, SP Wiry oraz SP Chomęcice przez wykwalikowanych trenerów: Julię Walczyńską, Grzegorza Chmiela i Dominika Furmaniaka. Wspomniana debata z każdym rokiem zyskuje na popularności, jest coraz częściej stosowanym narzędziem wpływającym na kształcenie kluczowych i potrzebnych umiejętności w społeczeństwie obywatelskim.

Debata oksfordzka skupia się na kulturalnej, merytorycznej dyskusji między stroną propozycji oraz opozycji. Narzędzie to pozwala rozwinąć poprawną argumentację i uczy, jak rzetelnie wybierać informacje, aby były one prawdziwe oraz aktualne. Drużyna w debacie oksfordzkiej składa się z czterech osób, przez co uczestnicy uczą się pracy w grupie i szacunku do zdania drugiego człowieka.

Przeprowadzenie warsztatów dla aż sześciu szkół podstawowych z gminy Komorniki znacząco zwiększyło świadomość społeczną młodych obywateli. Wzrosła też ich wiedza o łamaniu norm życia społecznego. Szacunek dla drugiego człowieka i jego poglądów jest fundamentalną wartością dla każdego świadomego obywatela.

Uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych zdobyli niezbędną wiedzę do prowadzenia kulturalnej, opartej na faktach dyskusji. W trakcie projektu z osobami uczestniczącymi trenerzy pracowali nad różnymi zagadnieniami i tezami. Mając na celu zwiększenie świadomości i kształtowanie wyedukowanego człowieka, podczas trwania projektu trenerzy z uczniami i uczennicami poruszyli tematy dotyczące życia społecznego i aktualnych problemów społecznych.

Z uwagi na sytuację pandemiczną i funkcjonowanie szkół w trybie zdalnym, szkolenia przeprowadzono za pośrednictwem platformy internetowej Zoom. W warsztatach udział wzięło łącznie około 80 uczniów i uczennic.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034