Węzeł Grunwaldzki. Ostatnie miesiące robót

Zakończenie budowy węzła komunikacyjnego na granicy Poznania i Plewisk przewidziane jest czwartym kwartale. Właśnie lokomotywa przetestowała drugi wiadukt kolejowy. Pierwszym pociągi przejeżdżają już od listopada. Inwestycja to wspólne przedsięwzięcie miasta Poznania, gminy Komorniki i powiatu poznańskiego.

– Celem testów jest sprawdzenie zachowania konstrukcji pod obciążeniem, ocena jej sztywności czy też stabilności posadowienia podpór. Poza pomiarami przeprowadzane są także oględziny konstrukcji przed, w trakcie i po próbnym obciążeniu. W kolejnych krokach będzie można wznowić ruch kolejowy na torze po stronie Plewisk. Obecnie pociągi jeżdżą tu jednym torem z wykorzystaniem pierwszego wiaduktu wykonanego w ubiegłym roku – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

Dzięki podziałowi prac na etapy nie było konieczności całkowitego zamknięcia trasy kolejowej. Gdy budowany był pierwszy wiadukt po stronie Poznania, to pociągi korzystały ze starych torów po stronie Plewisk.

W piątek na nowym wiadukcie stanęła lokomotywa i specjaliści mogli sprawdzić, jak zachowuje się konstrukcja przy takim obciążeniu. Przez testowany wiadukt przebiega tor nr 2, na szlaku Palędzie-Poznań Górczyn. Wiadukt to konstrukcja dwuprzęsłowa o długości 35 metrów. Podczas prób lokomotywa spalinowa stawała na każdym z dwóch przęseł.

Dzięki budowie przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej piesi, rowerzyści i kierowcy nie będą już musieli czekać przed opuszczonym szlabanem. W ramach inwestycji powstaje także węzeł przesiadkowy przy stacji kolejowej Poznań Junikowo.

 Na obecnym etapie inwestycji najbardziej zaawansowane są prace branży kolejowej (95 proc.) oraz w ramach branży mostowej (80 proc.), czyli właśnie związane z wiaduktami. Wykonawca zrealizował już także ponad połowę zaplanowanych prac z branży drogowej. Postępują także roboty architektoniczne, sanitarne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

W ostatnim czasie wykonawca zajmuje się przygotowaniem do uruchomienia drugiego toru z wykorzystaniem zrealizowanego wiaduktu, w tym m.in. pracami wykończeniowymi na peronie nr 2 w zakresie m.in. wiaty peronowej oraz małej architektury wraz z nawierzchnią dla osób z niepełnosprawnościami. Zajmuje się też pracami brukarskimi na pozostałym obszarze inwestycji oraz zjazdami do posesji przy ul. Grunwaldzkiej czy też ciągami pieszymi i rowerowymi. Na peronie po stronie Plewisk prowadzone są prace polegające na montażu oświetlenia i odpowiedniego nagłośnienia.

Budynek poczekalni przy pętli autobusowej i peronie kolejowym w ostatnim czasie zyskał szklane ściany, a także inne elementy związane z fasadą i wykończeniem wnętrz. Powstająca pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami “drzwi w drzwi”.

Po oddaniu do użytku wiaduktu kolejowego wykonawca skoncentruje się na pracach drogowych w rejonie skrzyżowań ul. Grunwaldzkiej z ul. Piwoniową i z ul. Wołczyńską, a także pracach konstrukcyjnych i drogowych w rejonie przejazdu pod torami. Wymaga to zmiany organizacji ruchu, o czym kierowcy dowiedzą się z komunikatów.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034