Wirynki coraz więcej

Po letniej suszy pozostało wspomnienie. Osoby przechodzące tunelem w Komornikach pod drogą krajową nr 5 mają wrażenie, że płynąca obok rzeczka Wirynka lada chwila opuści koryto. Niesie coraz więcej wody, mimo iż nie było długotrwałych deszczów.

W tym miejscu rzeczka wylewa regularnie, po każdej ulewie. Cieszą się z tego tylko pływające opodal, na tyłach dyskontu kaczki. Ludzie mają problem. – Wielokrotnie alarmowano nas, że woda zalewa to miejsce – informuje Stefan Silski, komendant Straży Gminnej w Komornikach. – Trzeba było ostrzec mieszkańców, by tam się nie kierowali, powiesić taśmę.

Jaka jest przyczyna tego zjawiska? Konstrukcja przepustu pod trasą nie jest najszczęśliwsza. Wiadomo jednak, że lepsza nie będzie, a woda płynęłaby swobodnie w kierunku Warty gdyby nie zarastanie brzegów rzeczki. Gmina zwracała się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o udrożnienie nurtu, choćby poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, wycięcie spowalniającego nurt sitowia.

W ubiegłym miesiącu instytucja, podlegająca administracji państwa, odpisała, że w najbliższym czasie nie planuje prowadzenia na Wirynce żadnych prac z powodu „ograniczonych środków finansowych”. Zamierza wykonać tylko najważniejsze zadania. „Prace utrzymaniowe prowadzone są proporcjonalnie do możliwości finansowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Termin wykonania oraz zakres przedmiotowych robót uzależniony jest od wielkości i terminu pozyskanych środków” – czytamy w oficjalnym piśmie.

PGWWP dodaje, że prace utrzymaniowe na Wirynce mogą zostać wykonane dopiero w przyszłym roku. Natomiast zatory spiętrzające wodę zostaną usunięte siłami własnymi przez pracowników poznańskiego Nadzoru Wodnego. Mieszkańcom nie pozostaje więc nic innego niż nadzieja, że rzeczka nie wystąpi z brzegów zanim państwowa instytucja znajdzie pieniądze na działania, które są jej obowiązkiem.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034