Wody w Plewiskach nie zabraknie

Share on facebook
Share on twitter

Stacja Uzdatniania Wody w Plewiskach, należąca do PUK Komorniki, ma część drugą. Dzięki temu potrzeby tej miejscowości w pełni są zaspokojone. Nie trzeba już korzystać z usług Aquanetu, choć przyłącze zostało zachowane, w sytuacji krytycznej można je uruchomić.

SUW Plewiska 2 został uroczyście uruchomiony we wtorek, z udziałem wójta Jana Brody, prezesa PUK Andrzeja Jezierskiego, wykonawcy – firmy HYDRO MARKO i pracowników stacji. Uzdatniana w tym miejscu woda w całości jest przeznaczona na potrzeby mieszkańców Plewisk.

– Dotychczasowa SUW Plewiska i SUW Plewiska 2, czyli stary i nowy obiekt, współpracują ze sobą – tłumaczy Przemysław Nawrocki, specjalista do spraw wodociągów w PUK Komorniki. – Wyrównują ciśnienie w sieci, choć jedna i druga pracują na dwóch niezależnych studniach głębinowych. Woda pobierana jest z głębokości 165 metrów, jest to miocen środkowy. Pompa znajduje się na głębokości 36 metrów, tak wysoko podnosi się zwierciadło wody.

Pobrana z takiej głębokości woda kierowana jest do hali technologicznej, gdzie następuje jej uzdatnianie. Przechodzi cykl oczyszczania, pokonując kolejne filtry. W specjalnym zbiorniku następuje napowietrzenie, wytrącony zostaje związek żelaza. Woda, z jakiej korzystają mieszkańcy gminy Komorniki, jest bardziej „miękka” od tej, jaką dzięki Aquanetowi pobierają mieszkańcy Poznania – zawiera mniej węglanów wapnia.

Tak uzdatniona woda kierowana jest do dwóch zbiorników retencyjnych, skąd płynie do mieszkań. Każdy taki zbiornik zawiera 225 metrów sześciennych. Wydawałoby się, że jest to bardzo dużo, ale gdyby przestać pobierać wodę ze studni, zawartość zbiorników wystarczyłoby mieszkańcom Plewisk ledwo na pół dnia.

W najbliższych latach wody w gminie Komorniki nie zabraknie, ale lepiej nie korzystać z niej w sposób rozrzutny. Sytuacja hydrologiczna kraju, a zwłaszcza Wielkopolski, staje się niepokojąca. – Może się zdarzyć, że za jakiś czas woda stanie się dobrem luksusowym – takie opinie słyszało się podczas spotkania.

Styczeń

Luty 2021

Marzec
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Luty
Brak wydarzeń
Events for 2 Luty
Brak wydarzeń
Events for 3 Luty
Brak wydarzeń
Events for 4 Luty
Brak wydarzeń
Events for 5 Luty
Brak wydarzeń
Events for 6 Luty
Brak wydarzeń
Events for 7 Luty
Brak wydarzeń
Events for 8 Luty
Brak wydarzeń
Events for 9 Luty
Brak wydarzeń
Events for 10 Luty
Brak wydarzeń
Events for 11 Luty
Brak wydarzeń
Events for 12 Luty
Brak wydarzeń
Events for 13 Luty
Brak wydarzeń
Events for 14 Luty
Brak wydarzeń
Events for 15 Luty
Brak wydarzeń
Events for 16 Luty
Brak wydarzeń
Events for 17 Luty
Brak wydarzeń
Events for 18 Luty
Brak wydarzeń
Events for 19 Luty
Brak wydarzeń
Events for 20 Luty
Brak wydarzeń
Events for 21 Luty
Brak wydarzeń
Events for 22 Luty
Brak wydarzeń
Events for 23 Luty
Brak wydarzeń
Events for 24 Luty
Brak wydarzeń
Events for 25 Luty
Brak wydarzeń
Events for 26 Luty
Brak wydarzeń
Events for 27 Luty
Brak wydarzeń
Events for 28 Luty
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 893 50 31 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego s.c. w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034