Wyjątkowe upamiętnienie rocznicy Powstania

Obchody 102 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego miały się w tym roku odbyć w Chomęcicach. Epidemia pokrzyżowała te plany. Trzeba było znaleźć inną formę upamiętnienia bohaterów 1918 roku. Zamiast bezpośredniego spotkania, zorganizowane zostało wydarzenie online. Przygotowały je Anna Golczak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach i Dorota Trocha, radna gminna i sołtys tej miejscowości.

Do Wiejskiego Domu Kultury „Koźlak”, gdzie to wirtualne spotkanie się odbyło, zaproszony został Bogdan Czerwiński, regionalista i historyk, były dyrektor Muzeum Regionalnego w Stęszewie. Celem było przekazanie wiedzy na temat Powstania jak największej liczbie uczniów szkoły w Chomęcicach, połączonych z „Koźlakiem” przez internet. Obejrzeli przygotowane materiały poświęcone miejscom związanym z powstańczymi wydarzeniami.

Uczniowie poznali postać pułkownika Andrzej Kopy, jednego z powstańczych dowódców. Poświęcona mu tablica pamiątkowa zdobi ścianę „Koźlaka”. Jego zasługi były wielkie, ale na uznanie musiał czekać wiele lat. Bogdan Czerwiński opowiadał o tym bohaterze, a rozmowę prowadziła Agnieszka Bartkowiak, nauczycielka z Chomęcic.

Uczniowie mieli do historyka dziesiątki pytań. Dlaczego Andrzej Kopa służył w pruskiej armii? Historyk tłumaczył, że każdy Polak musiał służyć w armii zaborcy. Wielkopolanie powoływani byli do wojska pruskiego, jednak karierę oficerską mogli zrobić tylko po zmianie wyznania na protestanckie. Artylerzysta Andrzej Kopa, choć był katolikiem, za wojenne zasługi otrzymał stopień podporucznika.

Inne pytania dotyczyły rodziny bohatera i przyczyn, dla których zamieszkał w Chomęcicach. Historyk starał się odpowiadać jak najbardziej szczegółowo. Zademonstrował też uczniom figurkę Dobosza Wielkopolskiego, przyznawaną za zasługi w popularyzacji wiedzy o zrywie zbrojnym Wielkopolan i medal Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wysłuchał piosenek wojskowych śpiewanych przez uczniów. 

Powstańcy Wielkopolscy są patronem Szkoły Podstawowej w Wirach. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się tam we wrześniu 2014 roku. W przyszłym roku, kiedy działać już będzie nowa szkoła, której budowa dobiega końca, właśnie tam odbędą się obchody 103 rocznicy wydarzenia z 1918 roku.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034