Zebranie wiejskie w Rosnówku

Mieszkańcy Rosnówka, Walerianowa, Jarosławca przez dwa lata nie mieli możliwości spotkać się z władzami gminy. Nic dziwnego, że licznie przyszli na organizowane po długiej przerwie zebranie i zadali mnóstwo pytań. To dowód, jak bardzo takie spotkania są potrzebne, ile problemów, dotyczących codziennego życia, nurtuje mieszkańców gminy.

Nawet sołtys Krzysztof Ratajczak przyznał, że niektóre osoby widzi pierwszy raz. Zachęcił nowych mieszkańców do kontaktu z nim. Samorząd reprezentowali wójt Jan Broda i jego zastępca Tomasz Stellmaszyk, przewodniczący Rady Gminy Marian Adamski i jego zastępca Piotr Wiśniewski, obecny był Marcin Kaczmarek, dyrektor GOSiR-u.

Przybyli też komendant komisariatu w Komornikach aspirant Lucjan Piwosz i miejscowy dzielnicowy, pani komendant Straży Gminnej Sylwia Lokke. Właśnie oni zabrali głos na początek. Z ich wypowiedzi wynika, że uczestnicy zebrania mieszkają w wyjątkowo spokojnym i bezpiecznym miejscu. Strażnicy gminni interweniowali tu tylko 51 razy w roku (na łączną liczbę interwencji w gminie dochodzącą do półtora tysiąca), najczęściej w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Sygnały o spalaniu zakazanych substancji ani razu się nie potwierdziły. Dym z kominów był rezultatem wykorzystywania ekogroszku.

Opinię tę potwierdził komendant Lucjan Piwosz. – To rejon spokojny. I nich tak zostanie – stwierdził. I on, i dzielnicowy ostrzegali mieszkańców przede wszystkim przed internetowymi naciągaczami. Ten rodzaj przestępstw się nasila, wiele osób staje się ofiarą nieostrożności i łatwowierności. Mieszkańcy mieli pytania. Zaczęło się to, co cechowało to zebranie do samego końca – swoboda w zadawaniu pytań i zabierania głosu w dowolnym momencie,  możliwość wypowiadania się na jakikolwiek temat. Szybko okazało się, że plan spotkania istnieje tylko teoretycznie, a właściwie został zredukowany do punktu „wolne głosy i wnioski”.

Mieszkańców nurtowały takie problemy, jak zbyt szybka, niebezpieczna jazda samochodami, nieuruchamianie sygnalizacji świetlnej w Szreniawie (przyczyną jest biurokracja paraliżująca działalność spółki ENEA), dojazd samochodami i parkowanie ich tuż przy jeziorze, bo żaden znak drogowy tego nie zabrania. Pytający dowiedzieli się, że miejscem, którym interesują się mieszkańcy, administruje Wielkopolski Park Narodowy.

Sołtys Krzysztof Ratajczak (i gminny radny) wygłosił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej. Poinformował, że trzy miejscowości sołectwa zamieszkuje aktualnie prawie półtora tysiąca osób, najwięcej w Rosnówku. Mówił o wydatkach, organizowanych wydarzeniach dla mieszkańców. Część pieniędzy udało się zaoszczędzić z powodu pandemii i braku imprez. Wśród wydarzeń był rowerowy rajd poświęcony pamięci mieszkańca Rosnówka, wybitnego kolarza Zenona Czechowskiego. Organizowane były mikołajki, Dni Dziecka, Dni Kobiet, świąteczne spotkania z seniorami, dziecięce zawody w wędkowaniu, w czym pomógł Piotr Wiśniewski, prezesujący kołu Polskiego Związku Wędkarskiego.  Przydaje się też pomoc dyrektora GOSiR-u.

Kiedy sołtys mówił o realizowanych inwestycjach, głos zaczęli zabierać mieszkańcy, swobodnie i z możliwością przerywania jego wypowiedzi. Pytania dotyczyły budowy konkretnych ulic, chodników, dostępu do Jeziora Rosnowieckiego. Mieszkańcy dowiedzieli się, że ma ono prywatnego właściciela – jest nim warszawski Polski Związek Wędkarski. Dociekali, w jakim terminie i w jakiej kolejności będą realizowane inwestycje drogowe, interesowali się brakiem platformy na jednym z przystanków autobusowych, problemami bezpieczeństwa na drogach, możliwością instalacji progów zwalniających (m.in. przy przedszkolu, na czym zależy pani dyrektor tej placówki).

Wójt Jan Broda znalazł możliwość zabrania głosu dopiero po godzinie. Mówił o sytuacji epidemicznej, liczbie zaszczepionych. Podał statystyki dotyczące opieki nad uchodźcami z Ukrainy, o wypłacaniu  świadczeń. Wyraził nadzieję, że obecne stawki za wywożenie odpadów uda się zachować, podał też przyczyny wysokich kosztów ich zagospodarowania. Apelował o spłacanie zaległości, których wysokość doszła do 1,3 miliona zł. Omówił sytuację finansową gminy. Wyjaśnił, że trudno planować inwestycje, gdy ceny gwałtownie rosną, nie udaje się utrzymać kwot występujących w przetargach, wykonawcy domagają się większych pieniędzy, a rząd daje im taką możliwość. W tej sytuacji może dojść do tego, że gminę będzie stać na kontynuację zaczętych już inwestycji, inne będą musiały poczekać. Z tych samych powodów trudno liczyć na terminową realizację programu budowy dróg. Wyznaczona kolejność obowiązuje, choć trzeba się liczyć z umieszczaniem na liście zadań dodatkowych, wynikających z pogarszającej się sytuacji np. na ulicy Młyńskiej w Komornikach i w jej okolicy.

Tzw. Polski Ład zmniejszył dochody gminy z tytułu podatków, a rządowe rozdawnictwo inwestycyjne nie gwarantuje wykonania zadań, na których mieszkańcom zależy. Gmina składa wnioski na finansowanie przedsięwzięć, nie ma jednak niczego pewnego. W budżecie zarezerwowane są pieniądze na inwestycje, ale prawdopodobnie w połowie roku konieczna będzie weryfikacja wynikająca z rosnących kosztów.

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1 listopad
Brak wydarzeń
Events for 2 listopad
Brak wydarzeń
Events for 3 listopad
Brak wydarzeń
Events for 4 listopad
Brak wydarzeń
Events for 5 listopad
Brak wydarzeń
Events for 6 listopad
Brak wydarzeń
Events for 7 listopad
Brak wydarzeń
Events for 8 listopad
Brak wydarzeń
Events for 9 listopad
Brak wydarzeń
Events for 10 listopad
Brak wydarzeń
Events for 11 listopad
Brak wydarzeń
Events for 12 listopad
Brak wydarzeń
Events for 13 listopad
Brak wydarzeń
Events for 14 listopad
Brak wydarzeń
Events for 15 listopad
Brak wydarzeń
Events for 16 listopad
Brak wydarzeń
Events for 17 listopad
Brak wydarzeń
Events for 18 listopad
Brak wydarzeń
Events for 19 listopad
Brak wydarzeń
Events for 20 listopad
Brak wydarzeń
Events for 21 listopad
Brak wydarzeń
Events for 22 listopad
Brak wydarzeń
Events for 23 listopad
Brak wydarzeń
Events for 24 listopad
Brak wydarzeń
Events for 25 listopad
Brak wydarzeń
Events for 26 listopad
Brak wydarzeń
Events for 27 listopad
Brak wydarzeń
Events for 28 listopad
Brak wydarzeń
Events for 29 listopad
Brak wydarzeń
Events for 30 listopad
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034