Czwartki Edukacyjno-Artystyczne w CTK Komorniki

Zgodnie z hasłem „Wiedza i kultura nobilitują człowieka”, które przyjęliśmy w lutym 2021 roku, w czwartek 23 lutego 2023 r., w Centrum Tradycji i Kultury, w samo południe, odbyło się pierwsze z nowego cyklu comiesięcznych spotkań „Czwartki Edukacyjno-Artystyczne”, opracowanego przez Zespół Programowy TO UMINiK, działający na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, którym kieruje Dyrektor dr Damian Konieczek.

Tytuł spotkania brzmiał „Nie bądź obojętny. O pandemii i wojnie /słowno-muzyczne/ webinarium off line”, czyli w realu. Pomysł organizowania przez GOK seminariów tematycznych dla młodzieży ostatnich klas szkół naszej gminy, z możliwie największym udziałem w nich również osób dorosłych, nauczycieli i zaproszonych gości, jest wyrazem realizacji celu pod nazwą: „Integracja Międzypokoleniowa w kontekście wyzwań współczesności”. Aktualnie tak sformułowane zadanie podjęły już wszystkie organizacje i władze samorządowe w Polsce.

Ważne wydarzenia o różnym charakterze, dokonujące się wokół nas, powinny skłaniać każdego do uzmysłowienia sobie ich istoty, przemyślenia wpływu, jaki mają one na nasze życie codzienne oraz zastanowienia się nad ich bieżącymi i długofalowymi skutkami w skali regionalnej, krajowej czy też światowej. Mówimy przecież często, że świat jest „globalną wioską”.

Rozpoczynając organizowanie „Komornickich Czwartków Ed-Art.” nie zamierzamy jednak powielać drobiazgowych analiz zdarzeń dziejących się naszych oczach. Ich przebieg omawiają środki masowego przekazu, a więc telewizja, prasa, radio i różne fora internetowe. Zapewne po upływie pewnego czasu w pełni opiszą je również zawodowi historycy. Naszym zamiarem jest pobudzanie do refleksji nad obserwowanymi zjawiskami oraz silne zakotwiczenie w pamięci społecznej metod samodzielnej oceny ich doniosłości. Sądzimy, że tylko wyrobienie umiejętności dystansowania się do wartkiego strumienia informacji, płynących nieustannie z otaczającej nas rzeczywistości, pozwala zachować stabilność emocjonalną oraz układać racjonalnie swoje życie, jak również odpowiedzialnie podejmować ważne decyzje obywatelskie.

Mając na względzie powyżej przedstawione przesłanie, pierwsze spotkanie cyklu poświęciliśmy przypomnieniu, jak trudne dla całego świata były ostatnie trzy lata. Na początku 2020 roku wybuchła pandemia koronawirusa. 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła wojnę w pełnej skali, w celu zniszczenia państwa ukraińskiego i zabicia jak największej ilości utożsamiających się z nim ludzi (władze Rosji w ramach swej imperialnej doktryny podały że zamierzają „całkowicie wymazać Ukrainę z historii”).

W styczniu bieżącego roku doszło natomiast do tego potężne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Liczby dotyczące ilości ludzi, którzy ponieśli śmierć w wyniku wspomnianych kataklizmów i napaści Rosji na Ukrainę porażają swym ogromem. Wszystkim potrzebna jest chwila zadumy nad obrazami oraz słownym przekazem docierającym do nas w niepełnym przecież rozmiarze. Wspomnienie zmarłych i poległych ma nas ochraniać przed zobojętnieniem oraz brakiem zainteresowania losem innych. Niezbędna jest EMPATIA, najważniejsze z doznań, które czynią nas ludźmi. Spontaniczna empatia jest bezcennym darem natury, zjawiskiem psychicznym przybliżającym do absolutu.

Zawiadamiam naszych sympatyków, że pod wpływem tego o czym mówiliśmy na spotkaniu we czwartek 23.02.2023 roku, podjąłem decyzję o wzbogaceniu naszego zawołania z 2021 roku, przez dodanie słowa empatia. Teraz będziemy mówić: Wiedza, kultura i empatia nobilitują człowieka.

Franciszek Kulpa

czerwiec 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 2 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 3 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 4 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 5 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 6 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 7 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 9 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 10 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 11 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 12 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 13 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 14 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 16 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 17 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 18 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 19 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 20 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 21 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 23 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 24 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 25 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 26 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 27 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 28 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 30 czerwiec
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034