Koncertowe powitanie Nowego Roku

Na tradycyjnym koncercie w sali GOSiR spotkały się osoby zaproszone przez wójta gminy Komorniki Jana Brodę. Wśród nich byli wojewoda Łukasz Mikołajczyk, wicemarszałek wielkopolski Wojciech Jankowiak, były senator i wojewoda Włodzimierz Łęcki, członek zarządu powiatu Piotr Zalewski, poseł Bartłomiej Wróblewski, radni powiatowi, władze sąsiednich miast i gmin, prezesi fundacji, urzędnicy administracji państwowej i samorządowej.

Część oficjalną rozpoczęło upamiętnienie minutą ciszy zmarłego niedawno wieloletniego proboszcza z Komornik ks. kanonika Jerzego Kaźmierczyka. Wójt Jan Broda podziękował za wszystko, co wspólnymi siłami udało się przez ostatni rok osiągnąć, w tym oddać do użytku nowy obiekt służący samorządowym instytucjom, za zbudowanie nowych dróg, za przygotowywanie kolejnych inwestycji.

Wójt poinformował, że w ciągu roku liczba zameldowanych w gminie mieszkańców zwiększyła się o 1077. Z tego ponad 400 przyszło tu na świat. To sukces, ale i wyzwanie, bo dzieci będą dorastać, potrzebować miejsc w przedszkolach i szkołach, na utrzymanie których rządowej subwencji nie wystarcza. Jan Broda zasugerował, że skoro jest tu już zameldowanych prawie 29 tysięcy osób, to przydałaby się szkoła średnia. Wspomniał też o zagrożeniach wynikających z ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Zachęcił do wspólnego budowania małej ojczyzny. Apelował, by władze wspierały samorząd stojący przed nowymi wyzwaniami, także o wzajemną życzliwość.

Przyszła pora na wręczenie nagród Bene Meritus. Wójt uhonorował Waldemara Witkowskiego, radnego Sejmiku, za bezinteresowne wspieranie gminy, Piotra Wiśniewskiego, prezesa Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, za popularyzację wędkarstwa i propagowanie zachowań proekologicznych, Pawła Bączyka, szefa firmy instalatorskiej, za etyczne i kreatywne prowadzenie biznesu.

Orkiestra Kameralna Teatru Wielkiego w Poznaniu i soliści Justyna Dyla, Dariusz Pietrzykowski, Tomasz Raczkiewicz wykonali utwory dobrze znane publiczności, niektóre zaśpiewane wspólnie z widownią. Ostatni z solistów prowadził koncert, zabawiając gości anegdotami i dowcipami. W przerwie uczestnicy spotkania wznieśli toast za pomyślność gminy Komorniki w 2020 roku. Pokrojone zostały ogromne torty. Toczące się przy kawie rozmowy dotyczyły nie tylko problemów gminy.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034