Konkurs fotograficzny

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w  Szreniawie

zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym o temacie Wieś/miasto.

Organizowany jest w związku z przygotowaniami do obchodów 60. rocznicy powstania Muzeum, a jego celem jest dokumentacja fotograficzna życia współczesnej wsi i zmian zachodzących w jej tkance i strukturze a także zarejestrowanie momentów wkraczania rolnictwa i ogrodnictwa do przestrzeni miejskiej. Przemiany, które zachodzą w obu tych obszarach jednocześnie wpłynęły na weryfikacje funkcji i zmianę charakteru obu przestrzeni.

Konkurs ma na celu rozpropagowanie fotografii o tematyce rolnej i przyrodniczej, inspirowanie aktywności twórczej wśród mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich. Organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:

 • Kategoria 1 -„Przestrzeń funkcjonalna – nowe kierunki rozwoju”

Zmiana charakteru zabudowy, zmiana charakteru gruntów – utrata rolniczego charakteru terenu – osiedla willowe i tzw. „szeregowce” (wieś noclegownią dużego miasta), inwestycje na wsi: magazyny, obiekty handlowe, farmy słoneczne, punkty usługowe o miejskim charakterze, zmiana charakteru dróg, powiększenie skali zabudowań, wpływ środków europejskich na formy zagospodarowywania przestrzeni – modernizacja.

 • Kategoria 2 -„Styl życia – mozaika”

Przemiany związane z manifestacją zmian społecznych na wsi, wpływ czynników na zróżnicowanie społeczności wiejskiej: dochody, różne źródła utrzymania, wykształcenie, wiek, wartości, pochodzenie (obok rolnika z dziada pradziada ludność napływowa z miast), pragnienie ekologicznego stylu życia, różnorodne spędzanie wolnego czasu, zmiana przeznaczenia budynków gospodarczych (wesela w stodołach, stajnie jako hotele, wiatraki jako restauracje), sposoby ubierania się (powrót do tkanin naturalnych, np. len), mniejsze zróżnicowanie regionalne wsi.

 • Kategoria 3 -„Źródła utrzymania – nie tylko rolnictwo”

Nowe zakresy działalności ludności wiejskiej: nowe produkcje, agroturystyka, edukacja ekologiczna, usługi rolnicze (świadczenie usług swoimi maszynami rolniczymi), nowe modne uprawy i hodowle (borówki, konopie, lawenda, alpaki), uprawy ekologiczne, przetwórstwo ekologiczne, sprzedaż produktów wiejskich w mieście.

 • Kategoria 4 -„Wieś w mieście – wiejskie akcenty w mieście”

Ogródki na dachach i balkonach, pszczelarstwo na dachach, ogrody społeczne, chów małych zwierząt w przydomowych ogródkach i na ogródkach działkowych, grunty orne w miastach, wykorzystanie maszyn rolniczych w miastach (kosiarki, kombajny), relikty zabudowy wiejskiej (chaty, kapliczki), moda na etnowzory i twórczość ludową.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział profesjonaliści i amatorzy. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów po wypełnieniu karty zgłoszenia osoby niepełnoletniej, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

W każdej kategorii tematycznej przyznane zostaną po 3 nagrody pieniężne w wysokości:

 • I Nagroda – 4000,- zł
 • II Nagroda – 2500,- zł
 • III Nagroda –1500,- zł

Szczegóły uczestnictwa w konkursie zamieszczono w regulaminie, można pobrać karty zgłoszeniowe.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034