Kto powinien zarządzać GOK-iem?

Share on facebook
Share on twitter

Na ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu radni musieli rozstrzygnąć problem dotyczący zarządzania Gminnym Ośrodkiem Kultury. Klub radnych Nasza Gmina Komorniki złożył bowiem projekt zmiany statutu tej gminnej jednostki. Celem było uzyskanie przez wójta wpływu na powoływanie i odwoływania zastępców dyrektora instytucji kultury.

W GOK-u nie było do tej pory osoby pełniącej funkcję zastępcy dyrektora. Sytuacja zmieniła się, gdy obecny dyrektor, powołany w wyniku konkursu, odszedł na zwolnienie lekarskie. Wyznaczył osobę pełniącą funkcję w zastępstwie. Jak tłumaczył składający wniosek radny Piotr Wiśniewski, w ten sposób wójt stracił wpływ na zarządzanie instytucją o wysokim budżecie, dysponującą mieniem wielomilionowej wartości.

Kilku radnych wyraziło sprzeciw. Marek Kubiak przekonywał, że dyrektor powinien mieć swobodę w powoływaniu swego zastępcy, dobierać sobie takich pracowników, jakich chce. Jeszcze dalej poszedł Klaudiusz Lipiński twierdzący, że na podobnej zasadzie można byłoby pozbawić wójta powoływania swych zastępców, zmuszenie go do słuchania opinii mieszkańców w tej sprawie. Wspominał też o konkursie na stanowisko zastępcy. Część radnych poparła jego stanowisko, ale większość uznała takie argumenty za absurdalne.

Piotr Wiśniewski tłumaczył, że nikt nie ma zastrzeżeń do pracy osoby zastępującej obecnie dyrektora, ale sytuacja jest nietypowa, nikt tego nie przewidywał, problem ten trzeba uregulować na przyszłość. Podkreślał, że przyczyną zmiany statutu nie jest brak zaufania do konkretnych osób.

– Być może przyczyną tego wszystkiego jest niezręczność. Idący na zwolnienie pan dyrektor nie powiadomił wójta o swej decyzji – sugerował Marek Kubiak. Dyskusja trwała długo, aż przewodniczący Marian Adamski zamknął listę mówców twierdząc, że argumenty zostały wyczerpane. Ostatecznie radni, niejednogłośnie, zdecydowali się zmienić statut GOK-u.

Wcześniej znowelizowali budżet gminy i Wieloletnią Prognozę Finansową. Gmina zwiększyła dochody i wydatki o ponad milion zł. Zwiększył się plan dotacji od wojewody, urosła też rekompensata Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nadwyżka zostanie rozdzielona na bieżące potrzeby gminy.

Zapadła decyzja o opracowaniu planu zagospodarowania 6-hektarowego terenu w Komornikach, w rejonie ulicy Ogrodowej i Komornickiej. Zmiany wynikają z konieczności budowy ulic, zmiany ich przebiegu i funkcji, trzeba uwzględnić powiększenie cmentarza i potrzeby działającej na tym obszarze firmy mięsnej „Mielczarek”.

Uchwalony został plan dla 23-hektarowego terenu w Wirach, przeznaczonego głównie na potrzeby mieszkaniowe. Obecnie występuje tam dowolność zabudowy, trzeba więc zaprowadzić porządek, wykluczyć działalność uciążliwą dla otoczenia. Mieszkańcy zgłosili sześć uwag, dotyczących m.in. rezygnacji z budowy drogi. Wójt uwzględnił dwie, pozostałe odrzucił. Radni w głosowali podtrzymali jego stanowisko.

Uchwała o przedłużeniu dzierżawy sześciu nieruchomości podzieliła radnych. Niektórych nie przekonywało, że taka forma rozporządzania działkami ratuje sytuację, pozwala znaleźć zarządcę w sytuacji, gdy nikt z nich korzystać nie może z powodu złej dostępności, rozproszenia. Taka forma wyklucza zasiedzenie, pomaga doraźnie, nikt na tym nie traci.

Radni twierdzili, że stawki dzierżawy są „mikroskopijne”. Przekonywali, że trzeba znaleźć sposób, by nie dzierżawić za bezcen nieruchomości o niemałej nieruchomości. Część z tych rozproszonych, nie połączonych ze sobą działek położona jest nad jeziorem w Rosnówku. Podniesienie stawek będzie generować problemy, powstanie problem, co z działkami zrobić. Uchwała została przyjęta, ale radni zamierzają wrócić do tego tematu.

Sierpień 2021

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 2 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 3 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 4 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 5 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 6 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 7 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 8 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 9 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 10 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 11 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 12 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 13 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 14 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 15 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 16 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 17 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 18 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 19 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 20 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 21 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 22 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 23 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 24 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 25 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 26 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 27 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 28 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 29 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 30 Sierpień
Brak wydarzeń
Events for 31 Sierpień
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 893 50 31 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego s.c. w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034