Nauczyciele po nominacji

Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 20 nauczycieli ze szkół w gminie Komorniki. Zdali egzamin, a w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego przyszli do Centrum Tradycji i Kultury, by odebrać dyplomy, złożyć przysięgę, przyjąć gratulacje od władz gminy.

Adam Padła, dyrektor nowego gminnego obiektu powitał zebranych, zaprosił ich na organizowane tu imprezy, wśród których wiele jest przeznaczonych dla dzieci. Wspomniał, że nie najlepiej wspomina swe szkolne czasy. Zwrócił uwagę, że dobrymi managerami najczęściej są uczniowie „trójkowi”.

Wójt Jan Broda podkreślił, że najczęściej wspomina się nie nauczycieli łagodnych, sympatycznych, ale tych najbardziej wymagających, którzy najwięcej potrafią uczniom dać. Olga Karłowska, sekretarz gminy przypomniała mianowanym nauczycielom, że uczą  dzieci z gminy Komorniki. Władzom samorządowym bardzo na nich zależy i chcą, by edukacja była jak najlepsza.

Podczas uroczystości goście i gospodarze mieli na sobie maseczki. Nie było też mowy, podczas wręczania dokumentów, o podawaniu sobie dłoni.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034