Obradowali przez internet

W okresie zimowych ferii radni, których część przebywa poza gminą, mieli spotkać się wirtualnie, by pilnie uchwalić plan zagospodarowania terenu w Plewiskach. Bez tego dokumentu trudno byłoby realizować budowę węzła komunikacyjnego na granicy gminy i Poznania. Do programu obrad dołączano jednak kolejne uchwały, aż stał się on równie rozbudowany, jak w innych przypadkach, obfitował w długie dyskusje.

Zaczęło się od przeprowadzenia zmian w bieżącej uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki gminy wynoszą obecnie 222.457.013 zł. Zmiany wynikają m.in. z wypłacania dodatku węglowego, z zakupu autobusu za 1,647 mln zł, z czego milion zł to europejska dotacja. Konieczne były przesunięcia między działami. Uchwały zostały podjęte przy jednej wstrzymującej się od głosu osobie.

Uchwalony plan zagospodarowania terenu w rejonie ulic Szałwiowa i Kminkowa w Plewiskach oraz linii kolejowej to pierwsza część obszaru poddanego zmianom. Wcześniej trzeba było dokonać zmian w studium. Teren ten przeznaczony zostanie na potrzeby ruchu drogowego, powstanie tam m.in. parking związany z węzłem komunikacyjnym. Została zrealizowana pełna procedura planistyczna, więc radni nie mieli wątpliwości podejmując w tej sprawie decyzję.

Radni przyjęli wieloletni program profilaktyki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy. Kobiety w wieku co najmniej 65 lat będą mogły liczyć na specjalistyczne badania. Wywiązała się dyskusja między radnymi, którzy nie byli usatysfakcjonowani koniecznością podróżowania na te badania poza gminę, z powodu braku odpowiedniego sprzętu w tutejszych placówkach. Woleli, by prowadzone były one na miejscu. Ostatecznie doszli do wniosku, że program trzeba przyjąć, a potem starać się o korzystne rozwiązania.

Komisja rozpatrywała petycję o przyjęcie przez gminę gruntu w Wirach w pobliżu kościoła, z przeznaczeniem na cele służące mieszkańcom i o wyrażenie zgody, by wbrew planowi zagospodarowania dozwolona była sprzedaż alkoholu w odległości mniejszej niż 300 metrów od kościoła. Radny Robert Schmidt proponował uznać petycję za zasadną, wnioskował też o rezygnacji z określenia odległości od kościoła. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień orzekła, że odległość 50 metrów, zgodna z prawem, jest wystarczająca. Propozycja radnego znalazła akceptację.

Wójt poinformował jednak radnych, że właśnie otrzymał pismo z poznańskiej Kurii informujące, że przedmiotowy grunt został już przekazany, w ramach wieloletniej dzierżawy, podmiotowi zamierzającemu zbudować tam sklep i parking. Został więc on dla mieszkańców stracony. Radni wyrazili z tego powodu ubolewanie, bo zabiegali o ten teren, by mógł on służyć społeczności.

Radni, długo dyskutując o zawiłych uwarunkowaniach prawnych, odrzucili skargę na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, potwierdzając werdykt podjęty podczas komisji. Dwie osoby były odmiennego zdania, sześć wstrzymało się od głosu. Rząd podniósł kryteria dla dzieci korzystających z dodatkowego posiłku w szkole i w domu. Radni w związku z tym zmienili swoją uchwałę, uwzględniając nowe, korzystniejsze zasady. Teraz większa liczba dzieci będzie mogła korzystać z takich posiłków.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034