Spotkają się internecie

W okresie zimowych ferii radni gminni mieli obradować wirtualnie i tylko nad jednym pilnym punktem – uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Szałwiowej w Plewiskach. Budowa węzła komunikacyjnego realizowana jest dzięki funduszom europejskim, nie można pozwolić sobie na opóźnienia, plan jest niezbędny. Jak się okazało, program sesji stał się bogatszy o kilka innych punktów. Zacznie się ona we wtorek o godzinie 9.

Radni mają wprowadzić bieżące poprawki do budżetu na 2023 rok i znowelizować Wieloletnią Prognozę Finansową. Konieczne jest też przyjęcie wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie się ubiegać o dofinansowanie w tym zakresie.

Inna uchwała dotyczy rozpatrzenia petycji w sprawie pozyskania przez gminę gruntu w Wirach oraz rozważenia możliwości sprzedawania w tej miejscowości  alkoholu w odległości mniejszej niż 300 m od kościoła. Umożliwiłoby to otwarcie nowego sklepu.

Na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła skarga dotycząca odmowy wypłacenia zasiłku w sytuacji, gdy jej zdaniem takie świadczenie nie przysługuje. Sprawą, po rozpatrzeniu jej przez komisję, muszą zająć się radni.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034