Ostatnie spotkanie przed wakacjami

Radni zbiorą się w czwartek o godzinie 13.30. Sesja zacznie się tradycyjnie – od uchwalenia przesunięć w bieżącym budżecie gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wójt, dzięki upoważnieniu go przez radnych, będzie mógł zaciągnąć w imieniu gminy dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozwoli to sfinansować wymianę ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku komunalnym przy ul. Ogrodowej w Komornikach (kwota pożyczki – 90 tys. zł) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku nowej szkoły w Wirach (kwota pożyczki – 650 tys. zł). Gmina może liczyć na częściowe umorzenie zaciągniętych zobowiązań.

Rozwija się baza gminnych urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Przejęcie opieki nad każdym nowym obiektem przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wymaga zmiany statutu tej instytucji. Tym razem gmina wzbogaciła się o plac zabaw na osiedlu Soplicowo w Komornikach, o co zabiegał wiceprzewodniczący rady Gminy Piotr Wiśniewski. Obiekt ten nie osiągnął jeszcze stanu docelowego, będzie rozbudowany.

Opieka nad osobami starszymi zyska nowy wymiar po przystąpieniu gminy do Korpusu Wsparcia Seniorów. Jest to wynikający z ustawy program zapewniający pomoc osobom 65-letnim i starszym przez świadczenie dodatkowych usług, poprawę poczucia bezpieczeństwa, ułatwienie samodzielnego funkcjonowania. Pojawia się możliwość wyposażenia ośrodków pomocy społecznej w urządzenia alarmowe umożliwiające pomoc osobom starszym będącym w potrzebie.

Radni mają uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Głuchowa w rejonie ulicy Pogodnej. Opracowany został na wniosek jednego z mieszkańców, który ponosi skutki błędu popełnionego przez geodetę. Plan usunie negatywne skutki złego podziału nieruchomości, dzięki czemu mieszkaniec uzyska pozwolenie na użytkowanie nieruchomości.

czerwiec 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 2 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 3 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 4 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 5 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 6 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 7 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 9 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 10 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 11 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 12 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 13 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 14 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 16 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 17 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 18 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 19 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 20 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 21 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 23 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 24 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 25 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 26 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 27 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 28 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 30 czerwiec
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034