Wójt z absolutorium i wotum zaufania

Trzy godziny zajęła gminnym radnym debata nad raportem o stanie gminy. To bardzo dużo biorąc pod uwagę, że głos zabrało tylko kilka osób, które zresztą nie opowiedziały się za udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Jednak wójt je uzyskał, a także, po następnych kilku godzinach, absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Mnóstwo pochwał otrzymali pracownicy Urzędu Gminy i instytucji samorządowych.

Wójt Jan Broda podziękował pani sekretarz gminy, Oldze Karłowskiej za zebranie informacji i opracowanie obszernego dokumentu o nazwie „Raport o stanie gminy za 2021 roku”. Mówił, że gminie znów przybyło mieszkańców, chcą oni mieszkać we w miarę komfortowych warunkach. Dziękował też pracownikom samorządowym i radnym. – Sporo udało się osiągnąć, ale i sporo jest do zrobienia – podsumował.

Pierwszym dyskutantem był Robert Schmidt. Pozytywnie wypowiedział się o pracownikach Urzędu Gminy. Podziękował wójtowi za uporządkowanie sytuacji w Gminnym Ośrodku Kultury, zaangażowanie dyrektora, którego obecna i poprzednia działalność, gdy zajmował się wspieraniem seniorów, budzi duże uznanie. Radny wyraził też wdzięczność za poparcie jego petycji dotyczącej budowy obwodnicy w Plewiskach – trasy, która może uratować miejscowość przed ruchem tranzytowym po zbudowaniu wiaduktu i tunelu.

Negatywnie ocenił brak systemu dzierżawienia gminnych nieruchomości, brak inwestycji na ul. Porannej. Postulował usprawnienie polityki przestrzennej. Gmina jego zdaniem szybko się rozwija, a planowanie za tym nie nadąża. Wójt przekonywał, że plany uchwalane byłyby sprawniej, gdyby niektórzy radni pilniej uczestniczyli w procedurach, nie domagali się zmian w opracowanych już dokumentach, pamiętali o wcześniej przez siebie zgłaszanych uwagach.

Wystąpienie radnego trwało pół godziny. Wydawało się, że to długo, ale po nim głos zabrał Klaudiusz Lipiński. Poruszył mnóstwo tematów i polemizował z wójtem przez całą godzinę. Domagał się lepszego planowania finansowego, biznesowego podejścia do inwestowania. Skarżył się na pominięcie go przy ustalaniu składu komisji pracującej nad programem budowy dróg. – To nie jest w porządku, bo reprezentuję mieszkańców zainteresowanych budową ulic – stwierdził. Miał też żal za odrzucanie jego wniosków w sprawie zmiany wysokości planowanych hal magazynowych. Wypowiadał się o procesie windykacji należności na rzecz gminy. Domagając się weryfikacji pomiarów hałasu na trasie ekspresowej i autostradzie, nie akceptował informacji od wójta, że zajmują się tym służby, na które samorząd wpływu nie ma.

Marek Kubiak dziękował za 2021 rok pracownikom samorządowym, ale przede wszystkim mieszkańcom. Mówił o problemach komunikacyjnych. O drogiej oświacie i konieczności wydawania pieniędzy na zadanie należące do państwa. O problemach seniorów. Postulował rozpoczęcie partnerskiej współpracy z gminą z okręgu Hanoweru, dzięki czemu można byłoby skorzystać z niemieckich wzorów rozwiązywania lokalnych problemów. Wójt nie miał nic przeciwko temu, prosił jednak o pomoc w nawiązaniu kontaktów. Radny nawiązał też do problemu niskiej frekwencji podczas zebrań wiejskich, postulował wprowadzenie możliwości zdalnego uczestnictwa. Dowiedział się, że byłoby to kłopotliwe technicznie, w grę natomiast wchodzi transmitowanie zebrań w internecie i powszechne głosowanie na sołtysów.

Katarzyna Trzeciak negatywnie oceniła gminny program rewitalizacji. Wskazywała konkretne obiekty, takie jak organistówka, zabudowa folwarczna w Wirach, gdzie nic się nie dzieje. Dowiedziała się, że jest inaczej – powołana w tym celu komisja prowadzi konkretne działania, jest ich dużo, choć i tu podczas konsultacji społecznych aktywność mieszkańców jest skromna. Radna ubolewała nad niemożliwością realizacji programu drogowego, chciała szybszego rozwoju gminnego monitoringu. Miał pretensje o brak reakcji na jej wniosek do Komisji Rewizyjnej o kontrolę w GOK-u. Dorota Trocha, przewodnicząca tej komisji przypomniała, że nie było to możliwe z powodu innych kontroli, nieustannie nawiedzających tę instytucję na wniosek poprzedniego kierownictwa. – Kontrole nie wykazały niczego złego, ale trwają i trwają. To zwykłe znęcanie się, ale takie są charaktery ludzkie – ocenił wójt osoby dawniej zarządzające GOK-iem. Radna pozytywnie oceniła współpracę z Urzędem Gminy i jednostkami samorządowymi.

Piotr Wiśniewski, wiceprzewodniczący Rady Gminy, podsumowując dyskusję podkreślił, że dzięki dobrej pracy osób zatrudnionych przez gminę i dobrej współpracy w samorządzie gmina Komorniki ma za sobą kolejny dobry rok rozwoju, mimo ostatnich niekorzystnych zjawisk. Udaje się realizować podejmowane inicjatywy, budować ulice i drogi rowerowe. Przewodniczący Marian Adamski też mówił o dobrej współpracy w samorządzie, o wspólnym podejmowaniu decyzji. Podziękował radnym klubu Głos Mieszkańców. Wtedy jeszcze nie wiedział, jaki będzie wynik głosowania. 6 osób negatywnie zagłosowało nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania, dwie się wstrzymały, ale większość radnych pozytywnie oceniła pracę wójta.

Powiatowy radny Mirosław Wieloch, mieszkaniec gminy Komorniki, gratulował wójtowi poparcia, a radnym dobrej współpracy w samorządzie. Poinformował, że w Radzie Powiatu jest inaczej. – Mamy tam „siedmiu wspaniałych”, którzy nie zachowują się tak, jak radni w mojej gminie – zauważył. Mówił o oszukiwaniu samorządów przez władze państwowe, o niewystarczającej subwencji oświatowej, o powrocie do dawnych czasów, gdy się załatwiało rządowe dotacje dzięki znajomościom. – Samorząd sam powinien się na swoim terenie rządzić, a nie czekać na łaskę jednego czy drugiego posła – podkreślił.

Przyszła pora na wygłoszenie sprawozdania finansowego i dotyczącego mienia komunalnego. Tu nie było negatywnych ocen. Pozytywnie wypowiedziały się Komisja Rewizyjna, wszystkie komisje merytoryczne, Regionalna Izba Obrachunkowa, która poparła też wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu. Tego zdania byli też radni, którzy podjęli uchwałę w tej sprawie przy siedmiu głosach wstrzymujących się. Jak z tego wynika, siedmioro radnych nie ma pewności, czy gminna władza wykonawcza zrealizowała budżet za 2021 rok.

Przyszła pora na kwiaty, gratulacje i podziękowania – dla poprzedniej pani skarbnik, Małgorzaty Pinczak oraz Magdaleny Surdyk, która zastąpiła ją w tym roku oraz dla wójta Jana Brody.

czerwiec 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 2 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 3 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 4 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 5 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 6 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 7 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 9 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 10 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 11 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 12 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 13 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 14 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 16 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 17 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 18 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 19 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 20 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 21 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 23 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 24 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 25 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 26 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 27 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 28 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 30 czerwiec
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034