Piotr Wiśniewski zaprasza na sesję Rady Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy informuje o tematach najbliższej, czwartkowej sesji (godzina 13). Tym razem program nie jest rozbudowany, więc nie należy się spodziewać długich obrad.

Zmienia się przebieg trasy autobusu nr 704, utworzony zostaje nowy przystanek. Obowiązkiem gminy jest określenie jego nazwy i dopisanie do listy przystanków, co wymaga podjęcia przez radnych stosownej uchwały. Formalnością będzie nadanie jednej z dróg w Szreniawie nazwy „ulica Sportowa”.

Zaczną się prace, jeśli radni podejmą taką uchwałę, nad planem zagospodarowania części Rosnówka, przy granicy z gminą Stęszew. Wystąpił o to właściciel nieruchomości, chcący rozpocząć inwestycję. Obowiązkiem radnych jest ustalenie regulaminu w głosowaniu na ławników do sądów powszechnych. Ma się to stać podczas czwartkowej sesji.

Kilka uchwał dotyczy udzielenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gminnych nieruchomości. Tym razem dotyczy do obiektów znajdujących się w Plewiskach i w Komornikach. Radni mają też upoważnić wójta do wystąpienia o nieodpłatne przejęcie działki w Szreniawie, będącej we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Znajduje się tam wymagający modernizacji i rozbudowy plac zabaw.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034