Początki szkolnictwa w Komornikach

Dzięki inicjatywie mieszkańców zaczyna się akcja ratowania obelisku wieńczącego grób Marcina Goldmanna, XIX-wiecznego właściciela tutejszego majątku (na zdjęciu – fragment inskrypcji na obelisku). Jego zasługą było zainicjowanie budowy szkoły.

To nie była pierwsza szkoła na tym terenie. Od kilku stuleci funkcjonowała tu szkoła parafialna. To Kościół w dawnej Polsce prowadził edukację. Szkoły działały przy klasztorach, katedrach, czasem parafiach. Nauczano w nich głównie po łacinie. Komornicki pleban, pełniący też różne funkcje w poznańskiej Kurii Biskupiej, sam utrzymywał szkołę, opłacał nauczyciela.

W czasach pruskich szkolnictwo podporządkowane zostało administracji państwowej. Powstał związek szkolny, do którego oprócz Komornik należały Rosnowo, Rosnówko, Antonin. Szkoła znajdowała się opodal folwarku przy drodze prowadzącej do Rosnowa. Nie ma dziś po tych obiektach  śladu, teren został zabudowany domami mieszkalnymi.

W 1840 roku przy ulicy Polnej powstała nowa szkoła. Było to możliwe dzięki wymianie nieruchomości między właścicielem majątku Marcinem Goldmannem i księdzem kanonikiem Stanisławem Gajerowiczem. Parafia otrzymała cztery morgi ziemi, w zamian za co, na udostępnionej przez nią działce, można było zbudować nowy szkolny budynek, z gliny, ze słomianą strzechą. Dzieci mogły się kształcić w dużo lepszych warunkach. Właśnie na tym polega zasługa Marcina Goldmana.

Dopiero pół wieku później obok powstał stojący do dziś ceglany budynek, służący jako szkoła jeszcze w latach powojennych, do czasu zbudowania nowych placówek w Komornikach.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034