Pohandlują w Szreniawie

Bez kontrowersji przebiegła kolejna sesja Rady Gminy, poświęcona głównie problemom komunikacyjnym, inwestycyjnym, finansowym i handlowym, planowaniu przestrzennemu. Najwięcej energii radni poświęcili dyskutowaniu o wyborze miejsca, w którym rolnicy będą mogli sprzedawać mieszkańcom swe produkty.

Komunikacja w gminie Komorniki od 11 lat rozwiązywana jest w stu procentach w ramach całej aglomeracji. Nowe przepisy wymagały od gminnego samorządu podjęcia uchwał precyzujących zasady współpracy z miastami Poznań, Luboń, Puszczykowo, Mosina, gminą Dopiewo. Za obsługę całej aglomeracji odpowiada poznański Zarząd Transportu Miejskiego, a korzyścią z tej współpracy płynącą jest m.in. obowiązywanie wspólnego biletu.

Budżet gminy na bieżący rok został decyzją radnych zwiększony o 3,918 milionów zł. Wynika to przede wszystkim z wpływających dotacji na zadania zlecone, na oświatę, wymianę źródeł ciepła i zbieranie wody deszczowej, na pomoc dla obywateli Ukrainy. Aktualnie dochody gminy wynoszą 225.520.450 zł i 68 gr. Dyskusję radnych wzbudziła konieczność wydania dodatkowych ponad 3 milionów zł na budowę ul. Towarowej. Wynika to z konieczności wywiezienia ogromnej ilości odpadów zgromadzonych tam podczas budowy autostrady, czego nikt się nie spodziewał. Nie ma kogo obciążyć kosztami, autostrada była bowiem budowana ponad 20 lat temu, wykonawca już nie istnieje.

Wydawanie pieniędzy na ten cel ma sens, ulica Towarowa wyprowadzi bowiem w kierunku trasy ekspresowej ruch ciężarówek, które coraz mocniej dają się we znaki mieszkańcom okolicznych osiedli, a sytuacja pogorszy się po zbudowaniu kolejnej dużej hali, do której będą zmierzać samochody ciężarowe.

Gmina Komorniki udzieli pomocy finansowej samorządowi wielkopolskiemu, przekazując dotację na budowę wiaty chroniącej eksponaty na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Ulica w Plewiskach, przebiegająca między ulicą Zielarską a Botaniczną przy tamtejszej szkole, na wniosek jednej z fundacji, upamiętni Helenę Szafran, znaną botaniczkę związaną z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Reprezentująca fundację Agata Kominek i jej podopieczne ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach wystąpiły przed radnymi dziękując za pozytywną reakcję na ten wniosek. Nie obyło się bez dłuższej przemowy, omówienia problemu sprawczości. Uchwałę w sprawie nazwy ulicy radni podjęli jednogłośnie.

Gmina Komorniki zawarła porozumienie z miastem Mosina, prowadzącym dom samopomocy dla osób z problemami psychicznymi, finansowany przez rząd. Mieszkańcy gminy także mogą bezpłatnie korzystać z tej formy pomocy, przebywać pod fachową opieką przez 8 godzin dziennie, trzeba je tam jednak dowieźć.

Radni zmienili zasady funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego. Odbyły się w tej sprawie konsultacje z udziałem tych radnych, którzy chcieli w nich uczestniczyć i wyrazić opinię. Inny będzie teraz podział pieniędzy na zadania wybierane przez mieszkańców. Można wybrać 5 zadań opiewających na 250 tys. zł i 6 wartych po 20 tys. zł. W komisjach kwalifikujących wnioski o jedną osobę wzrośnie liczba mieszkańców. Czas realizacji inwestycji wzrośnie do dwóch lat. Udoskonalony zostanie system głosowania.

Uchwalony został plan zagospodarowania dla fragmentu Wir przy ul. Nadbrzeżnej i Szreniawskiej, gdzie funkcjonują szkoła i przedszkole. Poszerzony został katalog usług – będą mogły być realizowane nie tylko oświatowe, ale i społeczne.

Gmina przystąpi do opracowania planu dla fragmentu Komornik przy ul. Żabikowskiej. Jest to działka, na której stoją dwa przeznaczone do rozbiórki budynki mieszkalne. Właściciel, który złożył wniosek o realizację planu, chce tam zbudować dom mieszkalny z usługami.

Inny plan zostanie opracowany dla fragmentu Komornik o powierzchni prawie dwóch hektarów w okolicy ulicy Benedykta Wielocha, w okolicy osiedla Zacisze, pola i łąki. Z interpelacją w tej sprawie zwrócił się Piotr Wiśniewski, wiceprzewodniczący Rady Gminy, spełniając prośbę jednego z mieszkańców, proponującego zlokalizowanie tam boiska sportowego. Radny wyraził nadzieję, że teren ten będzie można urządzić już wiosną, apelował o pozytywne potraktowanie uchwały. Rada Gminy nie miała w tej sprawie żadnej wątpliwości.

Nie można tego powiedzieć o kolejnej uchwale, dotyczącej wyznaczenia miejsca na prowadzenie handlu przez rolników i ich rodziny. Do decyzji w tej sprawie radnych zmusza ustawa. Pojawiło się kilka propozycji miejsca, w którym odbywałby się taki handel. W rozpisanej ankiecie najwięcej zwolenników znalazł parking przy Urzędzie Gminy, co jednak ostatecznie akceptacji nie znalazło z powodu problemów ze sprzątaniem miejsca, w którym w soboty odbywają się śluby, występują też inne organizacyjne przeszkody.

Dopiero na trzecim miejscu w badaniu znalazł się teren w Szreniawie przy przedszkolu „Słoneczko”, ale właśnie to miejsce zostało ostatecznie wybrane. Wójt obiecał, że wyjaśni mieszkańcom powody tej decyzji i nie wzięcia pod uwagę ich opinii. W dyskusji, jaka się wywiązała, większość radnych poparła tę lokalizację uznaną ją za najwygodniejszą. Zapadła nawet decyzja o zwiększeniu terenu prowadzenia handlu. Sołtys Szreniawy przypomniał, że jest to miejsce historyczne, handlowało się tam w przeszłości.

Nie jest miejsce ostateczne i jedyne. Mowa była o ewentualnej zmianie, jeśli zaistnieje taka potrzeba, o powstaniu podobnych targowisk w innych miejscowościach. Handel w Szreniawie będzie można prowadzić w piątki w godzinach popołudniowych i w soboty od rana do godziny 13, a sprzedający swe produkty muszą posiadać ubezpieczenie rolnicze.

czerwiec 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 2 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 3 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 4 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 5 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 6 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 7 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 9 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 10 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 11 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 12 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 13 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 14 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 16 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 17 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 18 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 19 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 20 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 21 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 23 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 24 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 25 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 26 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 27 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 28 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 30 czerwiec
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034