Budżet obywatelski po nowemu

W programie czwartkowej sesji Rady Gminy nie ma punktów budzących kontrowersje, doświadczenie jednak uczy, że długa dyskusja na dowolny temat może rozwinąć się w każdym momencie. Sesja zacznie się standardowo, czyli od wprowadzenia zmian do budżetu, wynikających z toczących się inwestycji i innych bieżących potrzeb. Trzeba do tego dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową.

Gmina zrekompensuje samorządowi wielkopolskiemu udostępnienie terenu pod budowę świetlicy w Szreniawie. Otrzymała od Muzeum Rolnictwa miejsce, w którym stacjonowała zabytkowa lokomobila. W ramach porozumienia gminny samorząd zadba o inną dla niej lokalizację.

Mieszkańcy gminy Komorniki kierowani są, na podstawie zawartego porozumienia, do poradni psychologicznej w Mosinie. Gmina takiej nie ma, korzysta z funkcjonującej w sąsiednim mieście. Jedna z ulic w Plewiskach będzie nosić nazwę „Heleny Szafran”, opinie w sprawie tej propozycji są pozytywne.

Budżet Obywatelski będzie funkcjonował na zmienionych zasadach. Odbywały się w tej sprawie konsultacje społeczne. Mowa była o wydłużenia realizacji zadań do dwóch lat, o wydawaniu na nie zwiększonych kwot pieniędzy. W zmieniony sposób będzie się odbywało wyłanianie i zatwierdzanie wniosków, głosowanie. Decyzję w tej sprawie podejmą radni.

Uchwalony zostanie plan zagospodarowania fragmentu Wir w rejonie ulic Nadrzeczna i Szreniawska. Poprzedni plan zostanie zmieniony, co ułatwi funkcjonowanie szkoły waldorfskiej. Samorząd ma też przystąpić do uchwalenia kilku innych planów, w tym dotyczącego północno-zachodniej części Komornik, by przy ul. Benedykta Wielocha mógł powstać obiekt rekreacyjny. Wnioskował o to jeden z mieszkańców, interpelację w tej sprawie złożył wiceprzewodniczący Piotr Wiśniewski.

Zgodnie obowiązującymi przepisami, wójt przedstawi informację o zgłodzonych w ostatnim roku żądaniach dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Kolejny raz radni spróbują wyznaczyć miejsce, w którym rolnicy w piątki i soboty mogą handlować swymi produktami. Nie wiadomo jeszcze, które miejsce zostanie wskazane i jakie tam będą obowiązywały zasady.

Gmina Komorniki zawrze porozumienie z sąsiednimi samorządami w sprawie wspólnego prowadzenia lokalnego transportu.

czerwiec 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 2 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 3 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 4 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 5 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 6 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 7 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 8 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 9 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 10 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 11 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 12 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 13 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 14 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 15 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 16 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 17 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 18 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 19 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 20 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 21 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 22 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 23 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 24 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 25 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 26 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 27 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 28 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 29 czerwiec
Brak wydarzeń
Events for 30 czerwiec
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034