Budżet obywatelski po nowemu

W programie czwartkowej sesji Rady Gminy nie ma punktów budzących kontrowersje, doświadczenie jednak uczy, że długa dyskusja na dowolny temat może rozwinąć się w każdym momencie. Sesja zacznie się standardowo, czyli od wprowadzenia zmian do budżetu, wynikających z toczących się inwestycji i innych bieżących potrzeb. Trzeba do tego dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową.

Gmina zrekompensuje samorządowi wielkopolskiemu udostępnienie terenu pod budowę świetlicy w Szreniawie. Otrzymała od Muzeum Rolnictwa miejsce, w którym stacjonowała zabytkowa lokomobila. W ramach porozumienia gminny samorząd zadba o inną dla niej lokalizację.

Mieszkańcy gminy Komorniki kierowani są, na podstawie zawartego porozumienia, do poradni psychologicznej w Mosinie. Gmina takiej nie ma, korzysta z funkcjonującej w sąsiednim mieście. Jedna z ulic w Plewiskach będzie nosić nazwę „Heleny Szafran”, opinie w sprawie tej propozycji są pozytywne.

Budżet Obywatelski będzie funkcjonował na zmienionych zasadach. Odbywały się w tej sprawie konsultacje społeczne. Mowa była o wydłużenia realizacji zadań do dwóch lat, o wydawaniu na nie zwiększonych kwot pieniędzy. W zmieniony sposób będzie się odbywało wyłanianie i zatwierdzanie wniosków, głosowanie. Decyzję w tej sprawie podejmą radni.

Uchwalony zostanie plan zagospodarowania fragmentu Wir w rejonie ulic Nadrzeczna i Szreniawska. Poprzedni plan zostanie zmieniony, co ułatwi funkcjonowanie szkoły waldorfskiej. Samorząd ma też przystąpić do uchwalenia kilku innych planów, w tym dotyczącego północno-zachodniej części Komornik, by przy ul. Benedykta Wielocha mógł powstać obiekt rekreacyjny. Wnioskował o to jeden z mieszkańców, interpelację w tej sprawie złożył wiceprzewodniczący Piotr Wiśniewski.

Zgodnie obowiązującymi przepisami, wójt przedstawi informację o zgłodzonych w ostatnim roku żądaniach dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Kolejny raz radni spróbują wyznaczyć miejsce, w którym rolnicy w piątki i soboty mogą handlować swymi produktami. Nie wiadomo jeszcze, które miejsce zostanie wskazane i jakie tam będą obowiązywały zasady.

Gmina Komorniki zawrze porozumienie z sąsiednimi samorządami w sprawie wspólnego prowadzenia lokalnego transportu.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034