Rozliczania GOK-u ciąg dalszy

Nowa Rada Gminy Komorniki, zaczynając merytoryczną pracę, od razu zmierzyła się z dużą dawką uchwał do podjęcia. Trzeba też było skierować apel do wójta w sprawie kontynuowana kontroli Gminnego Ośrodka Kultury, pociągnięcia do odpowiedzialności winowajców, odzyskania mienia, rozważenia skierowania do NIK-u wniosku o przeprowadzenie kompleksowej kontroli od 2018 roku. W tej ostatniej sprawie jednomyślności nie było.

Nieprawidłowości wykryte w trakcie kontroli GOK-u, jak stwierdził przewodniczący Marek Kubiak, były porażające. Jest on autorem apelu, który poddał pod głosowanie radnych. – Chcemy, by osoby działające na szkodę GOK-u zostały ukarane i by prowadzone działania wpłynęły na poprawę działalności instytucji – mówił.

Wójt Tomasz Stellmaszyk poinformował, że znając program sesji, z wyprzedzeniem przystąpił do przygotowania pism do Prokuratury Rejonowej, policji, rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Śledztwa trwają, więc wójt nie jest pewny, czy NIK, jak ma w zwyczaju, nie odłoży swej kontroli do czasu zakończenia działań prokuratury. Marian Adamski wnioskował, by usunąć z apelu kompleksową kontrolę NIK. Marek Kubiak podkreślił, że być może pozwoliłoby to wykryć nieprawidłowości dotychczas nie ujawnione. Zastępca wójta Katarzyna Trzeciak dodała, że GOK będzie też kontrolować Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni mają dowiadywać się o wynikach tych działań, o wdrażaniu wniosków pokontrolnych.

Większość radnych nie zgodziła się na wycofanie z apelu kontroli NIK-u. Apel został przyjęty, ale osoby nie chcące takiej kontroli wstrzymały się od głosu.

Sesja zaczęła się od informacji Mariana Adamskiego o powołaniu nowego klubu radnych – Nasza Gmina. Będzie mu przewodniczył. Oprócz niego tworzą go Małgorzata Degórska, Izabela Frąckowiak, Zenon Guzek, Piotr Napierała. Osoby te dostały się do samorządu kandydując w ramach komitetu Nasza Gmina Komorniki. Marian Adamski deklarował, że nowy klub nie będzie opozycyjnym, choć podejmowane uchwały ma zamiar wnikliwie analizować.

Przewodniczący Marek Kubiak przypomniał, że klub jest oficjalnym organem Rady Gminy, musi mieć przedstawicieli w Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Konieczne jest więc przeprowadzenie zmian w ich składach.

Pierwszą uchwałą merytoryczną, podjętą przez Radę Gminy w nowej kadencji, były zmiany w budżecie. Po ich dokonaniu dochody gminy wzrosły do kwoty 283,2 miliona zł, czyli o 11 milionów. Wydatki wzrosły do 294,2 miliona zł, czyli o 28 milionów. Zadłużenie gminy, jak poinformowała skarbik Magdalena Surdyk na prośbę Mariana Adamskiego, wynosi aktualnie 31,7 miliona zł, czyli 11,2 procent budżetu.

Radni przyjęli plan pracy do końca roku. Ustalili wysokość wynagrodzenia wójta. Nieznacznie tylko różni się ono od poprzednika i wynosi, uwzględniając wszystkie dodatki, 20.040 zł brutto. Radni nie kwestionowali tej propozycji, tylko Krzysztof Ratajczak wstrzymał się od głosu.

Rada Gminy zgodziła się przyjąć rządową dotację na renowację zabytku – kościoła św. Andrzeja w Komornikach i plebanii. Reprezentantem gminy Komorniki w związku gminnym prowadzącym schronisko dla zwierząt w Skałowie i w związku Selekt został Przemysław Pełko, zastępca wójta. Nowa część ulicy Pasieki w Komornikach zyskała tę samą nazwę, co porządkuje sytuację w tym miejscu. Podobny cel ma nadanie nazwy „Mglista” części ulicy Pogodnej w Wirach.

Radni mieli uchwalić plan zagospodarowania dla terenu przy ul. Promykowej w Plewiskach. Zadecydowali jednak o ponowieniu planistycznej procedury. Uchwalili natomiast plan dla osiedla w rejonie ulicy Benedykta Wielocha w Komornikach, gdzie w miejscu mało uciążliwym dla mieszkańców ma powstać boisko.

Zaczynają się, decyzją radnych, prace nad opracowaniem planu zagospodarowania dla terenu przy ulicach Akacjowa i Jarzębinowa w Chomęcicach. Powierzchnia – 13 hektarów. Opracowanie planu dla terenu przy ul. Strażewicza w Plewiskach, o czym zadecydowali radni, to pierwszy poważny krok w stronę budowy oczekiwanej przez mieszkańców pływalni. W rejonie tym uporządkowana zostanie komunikacja. Duże znaczenie ma też rozpoczęcie prac nad planem dla ulicy Jeziornej w Komornikach. Umożliwi to rozbudowę i modernizację tamtejszych obiektów sportowych GOSiR-u.

Nie było większych kontrowersji podczas wyrażania zgody na dzierżawę gminnych nieruchomości, a była ich tym razem wyjątkowo duża liczba. Bez wątpliwości przyjęto też darowiznę powiatu poznańskiego w postaci działek w Rosnówku. Będzie ich więcej, w miarę porządkowania stanu prawnego.

Mieszkańcy Plewisk skierowali do samorządu petycję o budowę ulic Tęczowa i Promykowa. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała ją za zasadną. Radni nie mieli wątpliwości, że poprawi się dzięki temu komfort mieszkańców. Odbyło się ich spotkanie z wójtem, padły obietnice o realizacji inwestycji. Przemysław Pełko, zastępca wójta mówił o szczególnie fatalnej sytuacji w tym miejscu po opadach deszczu. Zwrócił też uwagę, że ulice te wykorzystują kierowcy omijający sygnalizację świetlną na ul. Fabianowskiej. Radni z Plewisk dziękowali za działania ratujące sytuację mieszkańców, niektórzy nawet kilkakrotnie.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034