Uroczysta sesja z unijnym przesłaniem

Jednym z elementów obchodów Dni Gminy Komorniki była tradycyjna uroczysta sesja Rady Gminy. Radni i zaproszeni goście przybyli do sali widowiskowej Centrum Tradycji i Kultury, gdzie powitał ich przewodniczący Marek Kubiak. Obecni byli trzej wójtowie. Oprócz obecnego, Tomasza Stellmaszyka, z radnymi spotkali się Marian Walny, pełniący urząd w latach 1990-1998 i Jan Broda, rządzący gminą do niedawna.

Wśród witanych uczestników byli zastępcy wójta Katarzyna Trzeciak i Przemysław Pełko, radny powiatowy Mirosław Wieloch, władze zaprzyjaźnionej gminy Kamienica, prof. Mikołaj Tomaszyk, proszony o wygłoszenie wykładu na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a 20-letnia rocznica akcesji właśnie mija. Sesja zaczęła się od wręczenia odznaczeń przyznanych przez wojewódzki oddział Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej pracownikom Urzędu Gminy. Kinga Wojciechowska aktywnie pomaga walczącej z rosyjskim barbarzyństwem Ukrainie, jeździła tam sześciokrotnie. Jakub Jackowski zasłużył się w pozyskiwaniu sprzętu dla OSP Plewiska.

Niemal wszystkie wystąpienia miały unijne odniesienie. Mowa była o bezpieczeństwie, jakie w sytuacji wojny toczącej się w sąsiednim kraju zapewniają członkostwo w NATO i Unii Europejskiej i o tym, że gmina jest beneficjentem pomocy finansowej. Jak podkreślił Marek Kubiak, już podczas pierwszego zjazdu NSZZ „Solidarność”, w 1981 roku, mówiło się o celowości włączenia Polski do wspólnotowych struktur, do funkcjonującej w tamtych czasach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Unia ma przeciwników, ale nikt nie kwestionuje, że gwarantuje wolny handel, możliwość swobodnego podróżowania po całej Europie, co w latach komunizmu było nierealne. Marek Kubiak zauważył, że Unia nie jest idealna, ale – nawiązując do słów Winstona Churchilla – idealna nie jest też demokracja, ale niczego lepszego od niej nie ma.

„Czy i dlaczego nadal kochamy Unię Europejskiego” to tytuł wykładu proesora Mikołaja Tomaszyka z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa poznańskiego uniwersytetu. Mówił o sprawach poważnych, ale niektóre aspekty traktował z przymrużeniem oka, nawiązywał do tytułów prasowych, cytował znanych polityków. Przybliżył okoliczności referendum akcesyjnego, opisał, do jakiej Unii Polska przystępowała, co do niej wniosła, na czym polegają próby reformowania jej, jak rodziły się i kształtowały wspólnotowe traktaty, jak unijne prawo implementowane było i jest do krajowego. Wspomniał o ryzyku zmniejszenia w przyszłości wypłat dla Polski, gdy stanie się ona krajem bogatszym, bardziej rozwiniętym, co może być argumentem dla eurosceptyków.

Do wykładu nawiązał wójt Tomasz Stellmaszyk wskazując na nieporozumienia związane z określaniem wskaźników udziału miast i gmin w pozyskiwaniu dofinansowania. Gminie Komorniki zarzuca się, że z unijnej pomocy nie korzysta tak, jak by mogła. Była uczestnikiem budowy węzła komunikacyjnego na ul. Grunwaldzkiej, ale główny wykonawca, miasto Poznań, jest beneficjantem 70-milionowego dofinansowania. W podobny sposób gmina Dopiewo, która dołożyła się do budowy przez gminę Komorniki wiaduktu na ul. Kolejowej, nie jest beneficjentem unijnej pomocy.

Wójt powtórzył deklarację, że gmina nastawi się na pozyskiwanie każdej możliwej unijnej pomocy, trwa rekrutacja pracowników, którzy będą za to odpowiadać. Gmina liczy na pomoc w sfinansowaniu m.in. zbiornika retencyjnego, ważnych tras rowerowych. Wspomniał o pułapkach, takich, jak ogłaszanie unijnych programów, do których gminy przystępują korzystając z okazji, choć mają pilniejsze zadania do realizacji. Poza tym instytucje takie, jak PUK Komorniki też korzystają z pomocy, co nie idzie na konto gminy. Wójt apelował, by we wszystkim kierować się poczuciem wspólnoty. – To ona powinna być głównym przesłaniem naszego działania. Musimy kierować się tym, co nas łączy i zespala – mówił.

Przedstawiciele samorządu Kamienicy złożyli podziękowania i gratulacje nowym władzom gminy. Mówili o dumie z tego, że mogą się nazwać przyjaciółmi Komornik. Małopolska gmina, wielokrotnie mniejsza od gminy Komorniki, ma poważny problem – rząd zapowiedział jej podział. Wydaje się to absurdem, nowy twór będzie miał tylko 2 tysiące mieszkańców. Podczas sesji wygłaszano apele, by każdy, kto ma jaki wpływ na rządowe decyzje, próbował zapobiec niemądremu działaniu.

Marian Walny przypomniał okres tworzenia się gminnego samorządu. – To był dopiero początek tego, z czego gmina i mieszkańcy korzystają do dziś – mówił. Przypomniał absurdy, takie jak zalecenie geologów w trakcie ustalania lokalizacji oczyszczalni ścieków, by wyłożyć dno Wirynki folią. – Czasy były trudne, decyzje ryzykowne. Staraliśmy się, nie podpadając prokuratorowi, otrząsnąć się z tego dziadostwa i robić swoje – podsumował.

Przemówił też były wójt Jan Broda. I on namówił do romantyzmu działań z przeszłości. – Jednak romantyzm romantyzmem, ale jaka bieda wtedy była! – zauważył. Jak stwierdził, nie wolno nam wyjść z Unii Europejskiej, nawet jeśli nie jest ona idealna. Gwarantuje lepsze życie przede wszystkim młodzieży. Mirosław Wieloch wspomniał zakładanie komitetu obywatelskiego przygotowującego pierwsze wybory samorządowe. Deklarował kontynuowanie prac nad budową trasy rowerowej Komorniki-Plewiska przez te same zaangażowanie w przedsięwzięcie osoby. Głos zabrał też Marian Adamski, aż dziewięciokrotnie wybierany gminnym radnym, we wszystkich dotychczasowych wyborach.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034